شرکت یگانه اندیش صنعت به شرایط زیر در تهران استخدام می نماید :

عنوان شغل شرایط احراز شغل

۱ مدیر بازرگانی مواد غذایی و نوشیدنی

۲ مدیر بازرگانی آرایشی – بهداشتی

۳ رییس فروش پروژه در حوزه تاسیسات و فولاد

۴ کارشناس بازرگانی تجهیزات نفتی

۵ کارشناس قیر

۶ کارشناس فرآورده های پالایشگاهی

۷ رییس خرید خارجی در حوزه فولاد

از متقاضیان تقاضا می گردد رزومه خود را به ایمیل زیر با ذکر سمت شغلی ارسال نمایند.

سابقه کار در حوزه شغلی مربوطه الزامی است.

ایمیل : hr@yasco.org

تک فارس » آگهی استخدام » آگهی نحوه استخدام شرکت یگانه اندیش صنعت در هفت رده شغلی