شرکت پخش یک و یک در راستای توسعه فعالیت های خود و به منظور تکمیل نیروی انسانی از افراد واجد شرایط با حقوق و مزایای مکفی و تسهیلات رفاهی (بیمه تکمیلی ، عمر و حادثه …) دعوت به همکاری می نماید.

ردیف عنوان شغلی تحصیلات تجربه کاری ج.ن.س.یت سن محل خدمت توانایی و قابلیت ها

۱ لیسانس ۴ سال آقا/خانم حداکثر ۴۰ سال تهران دارای قدرت مذاکره ، برنامه ریزی ، ارتباط خلاق ، آشنا به علوم اجتماعی ، آشنا با اصول انتشارات

۲ کارشناس حسابداری ۴ الی ۸ سال خانم ۲۵ سال به بالا تهران حداقل ۴ سال حسابرسی در موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ،توانایی کامل در رسیدگی کلیه سرفصل های مالی ، تسلط به برنامه های icdl

۳ لیسانس ۲ سال خانم / آقا حداکثر ۳۰ سال تهران آشنا به فرایندهای منابع انسانی، چارت سازمانی تجزیه و تحلیل، شغل و طبقه بندی مشاغل

ارسال رزومه با ذکر ردیف شغلی :

ایمیل : info@p1and1.com

شماره فکس : ۴۴۹۰۰۰۱۴