شرکت دریای طلایی کیش به منظور تکمیل نیروهای پشتیبانی خود در حوزه دریای خلیج فارس از میان فارغ التحصیلان مرد جذب نیرو میکندافراد متقاضی بعد از آموزش و کسب مدارک دریایی توسط شرکت جذب کار میشوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر ابتدا به سایت زیر

آدرس سایت :

مراجعه وسپس با شماره های زیر تماس حاصل نمایید.

تلفن تماس : ۰۹۱۶۵۳۰۰۶۷۶ – ۰۹۱۶۵۳۰۰۶۷۷ -۰۹۱۶۵۳۰۰۶۷۸ – ۰۶۱۳۳۷۴۳۸۴۸

تک فارس » آگهی استخدام » آگهی نحوه استخدام شرکت دریای طلایی کیش