شرکت دارویی سینا پخش ژن دعوت به همکاری می نماید.

ردیف عنوان شغلی ج.ن.س.یت محل خدمت شرایط احراز

۱ کارشناس مالی مرد/زن زنجان لیسانس حسابداری ، حداقل ۲ سال سابقه کار

۲ کارشناس مالی مرد/زن خرم آباد- اردبیل لیسانس حسابداری ، حداقل ۲ سال سابقه کار

ارسال رزومه با ذکر ردیف شغلی به آدرس : sinapakhshco@gmail.com