منابع انسانی ۱۱۶۶ شرکت بیمه سامان به صورت تمام وقت و پاره وقت در قالب کادر اداری و فروش در استان های تهران – اصفهان – چهار محال و بختیاری – اراک – همدان –خوزستان و حومه جذب می نمایید .

مصاحبه درمراکز استان ها برگزار می گردد.پس از تایید نهایی قرارداد رسمی بسته خواهد شد .

راههای ارتباطی با واحد استخدام :

متقاضیان برای قرار گرفتن در لیست ثبت نام ، نام و نام خانوادگی و شماره تماس وشهر سکونت خود رابه سامانه۵۰۰۰۲۲۷۰۷۶ ارسال نمایند.

شماره تماس دفتر پشتیبانی مرکز تهران : ۸۸۹۲۰۶۹۶ -۰۲۱ واحد استخدام داخلی ۱

تک فارس » آگهی استخدام » آگهی نحوه استخدام شرکت بیمه سامان