شرکت برنو پارس جهت تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر استخدام می نماید.

کارشناس تدارکات خارجی

سابقه کار مفید پیوسته و مرتبط

مسلط بر زمینه تدارکات لوازم کامپیوتر؛موبایل و لوازم جانبی

واجدین شرایط فرم استخدام را به صورت آنلاین در سایت شرکت تکمیل نمایند.در صورت نیاز با ایمیل زیر تماس حاصل فرمایید

ایمیل : hrod@barno.ir

به فرم هایی که به صورت ناقص تکمیل شده باشند .ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تک فارس » آگهی استخدام » آگهی نحوه استخدام شرکت برنو پارس