شرکت ایران چوب واقع در قزوین جهت تکمیل کادر کارخانه خود به افراد ذیل نیازمند است.

ردیف عنوان شغلی سابقه تعداد

۱ مدیر واحد مهندسی صنایع ۵ سال سابقه کار ۱ نفر

۲ طراح یا نقشه کش صنعتی ۳ سال سابقه کار ۱ نفر

۳ مدیر خط تولید لمینیت بر پانل های mdf ۵ سال سابقه کار ۱ نفر

۴ کارشناس ارشد یا کارشناس مکانیک یا صنایع چوب جهت واحد تحقیق و توسعه — ۳ نفر

۵ کارشناس صنایع چوب جهت واحد کنترل کیفیت ۳ سال سابقه کار ۲ نفر

۶ مدیر انبارها ۱۰ سال ۱ نفر

تلفن : ۰۲۸۳۲۸۴۸۲۸۸، ۰۲۸۳۲۸۴۸۲۹۴

منبع: نیازمندی های استان قزوین

تک فارس » آگهی استخدام » آگهی نحوه استخدام شرکت ایران چوب واقع در قزوین