شرکت برنده مناقصه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نظر دارد جهت ارائه خدمات پرستاری در واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، افراد واجد شرایط در رشته های مندرج را از طریق فراخوان، شناسائی و در صورت نیاز از طریق برگزاری آزمون، مصاحبه یا هر دو و پس از احراز صلاحیت عمومی بر اساس قانون گزینش، بصورت قراردادی دعوت به همکاری نماید

ردیف آگهی

رشته شغلی

محل درخواست

شرایط احراز

۱

پرستار

مشهد : زن یا مرد ۱۰۰ نفر

لیسانس/فوق لیسانس پرستاری

زمان و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه مصاحبه یا آزمون:

داوطلبان می بایست با داشتن کد رهگیری که هنگام ثبت نام به آنها ارائه می گردد، از ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۵/۱۸ به سایت مراجعه و کارت ورود به جلسه را دریافت نمایند. آزمون در روز جمعه مورخ ۹۶/۵/۲۰ در شهرستان مشهد برگزار می شود. مکان و ساعت برگزاری متعاقباً (بر روی کارت ورود به جلسه آزمون) اعلام می گردد.

زمان و مکان مصاحبه متعاقبا از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.

ضمناً اصل فیش پرداختی در روز آزمون به همراه کارت شرکت در جلسه، در روز آزمون اخذ خواهد گردید.

مواد آزمون برای کلیه مقاطع:

۱/۷- آزمون علمی شامل: سوالات تخصصی مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب خواهد بود.

۲/۷ – سئوالات به صورت چهار گزینه ای خواهد بود و هر کدام از سوالات دارای یک نمره می باشد.

۳/۷– به ازای هر چهار پاسخ غلط، یک پاسخ صحیح حذف خواهد شد.

جهت مشاهده شرایط عمومی و اختصاصی اینجا کلیک نمایید

جهت ثبت نام در آزمون اینجا کلیک نمایید

تک فارس » آگهی استخدام » آگهی نحوه استخدام دانشگاه علوم پزشکی مشهد