▪موارد مصرف

کربولاتین در درمان کارسینومای تخمدان، ریه سر و گردن، بیضه و سینوما مصرف می شود.

▪مکانیسم اثر

کربولاتین احتمالاً مانع جدا شدن دو رشته DNA از یکدیگر و تداخل در عملکرد آن می شود. کربوپلاتین در چرخه سلولی به طور غیر اختصاصی عمل میکند.

▪فارماکوکینتیک

نیمه عمر اولیه پلاسمایی ( آلفا ) ۱/۱ تا ۲ ساعت و نیمه عمر پلاسمایی پس از توزیع مجدد( بتا ) ۲/۶ تا ۵/۹ ساعت است. دفع دارو کلیوی است.

▪موارد منع مصرف

▪ هشدارها

عوارض جانبی

کم خونی، کاهش گلبول های سفید خون و درد در ناحیه تزریق از عوارض شایع دارو هستند.

▪ تداخل دارویی

▪نکات قابل توصیه

۱- توصیه می شود کربوپلاتین برای بیماران بستری در بیمارستان و تحت مراقبت پزشک متخصص تجویز شود. ضمناً تسهیلات لازم برای درمان آنافیلاکتیک احتمالی باید در دسترس باشد.

۲- مقدار مصرف نگهدارنده باید برای هر بیمار به صورت انفرادی و با توجه به پاسخ های بالینی و تغییرات هماتولوژیک بیمار و ظهور یا شدت سمیت دارو تعیین شود.

۳- توصیه می شود انفوزیون وریدی کربوپلاتین طی ۶۰ -۱۵ دقیقه انجام شود. ضمناً کربوپلاتین از طریق انفوزیون مداوم وریدی طی ۲۴ ساعت قابل تجویز است.

۴- تقسیم مقدار مصرف تام روزانه به ۵ قسمت ممکن است شدت تهوع و استفراغ را کاهش دهد.

▪مقدار مصرف

مقدار مصرف اولیه در کارسینومای تخمدان mg/m² ۳۰۰ است. مقدار مصرف با توجه به کلیرانس کرآتینین تنظیم می گردد. مقدار مصف نگهدارنده بر مبنای تعداد پلاکت و گلبول های سفید خون بیمار تنظیم می گردد.

▪ اشکال دارویی

Injection : 10mg/ml

For Infusion : 50 mg /100ml

تک فارس » پزشکی سلامتی » آمپول کاربوپلاتین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی