موارد مصرف آبسیکسی مب

آنژین ناپایدار،سکته قلبی،پیشگیری از ترمبوز بعد از استنتینگ

مکانیسم اثر آبسیکسی مب

مهارکننده گلیکوپروتئین ۲b/3a

فارماکوکینتیک آبسیکسی مب

▪ شروع اثر: سریع: تجمع پلاکتی در عرض ۱۰ دقیقه به کمتر از ۲۰% پایه می رسد

▪ طول اثر: تا ۷۲ ساعت

▪ توزیع: Vd: 0.07 L/kg

▪ اتصال به پروتئین: عمدتاً به گیرنده های GP IIb/IIIa روی سطح پلاکت وصل می شود

▪ متابولیسم: Abciximab متصل نشده به پلاکت ها، از طریق شکاف پروتئولیتیک متابولیزه می شود

▪ نیمه عمر حذف: پلاسما: حدود ۳۰ دقیقه؛ نیمه عمر جدا شدن از رسپتورهای GP IIb/IIIa: تا ۴ ساعت

▪ زمان رسیدن به پیک: مهار پلاکتی: حدود ۳۰ دقیقه

منع مصرف آبسیکسی مب

پلاکت زیر ۱۰۰۰۰۰، خونریزی فعال،جراحی در ۶ هفته اخیر،استروک در ۲ سال اخیرفشار خون بالا کنترل نشده،آنوریسم،سابقه واسکولیت

عوارض جانبی آبسیکسی مب

خونریزی،واکنشهای آلرژیک،افت فشار،ترمبوسیتوپنی

تداخلات دارویی آبسیکسی مب

▪ عدم مصرف همزمان: Belimumab، Dextran

▪ Abciximab اثرات یا غلظت این داروها را افزایش می دهد: داروهای ضد انعقاد؛ داروهای ضدپلاکت؛ Belimumab؛ کلاژنازها (سیستمیک) ؛ *Drotrecogin alpha؛ Ibritumomab؛ آنتی بادی های مونوکلونال؛ Rivaroxaban؛ سالیسیلات ها؛ ترکیبات ترومبولیتیک؛ Tositumomab و iodine I 131 Tositumomab

▪ اثرات یا غلظت Abciximab با این داروها افزایش می یابد: Dasatinib؛ Dextran؛ Glucosamine؛ گیاهان دارویی (با خصوصیات ضد انعقادی/ ضد پلاکتی)؛ داروهای NSAID؛ امگا ۳؛ Pentosan polysulfate sodium؛ Pentoxyfylline؛ آنالوگ های پروستاسایکلین؛ ویتامین E

▪ اثرات/ غلظت Abciximab با این داروها کاهش می یابد: داروهای NSAID

هشدار ها آبسیکسی مب

منع مصرف: بیش حساسیتی؛ خونریزی ماژور فعال، ترومبوسیتوپنی، سابقه CVA (طی ۲ سال گذشته)؛ زخم معده؛ جراحی اخیر تروما، نئوپلاسم داخل جمجمه ای؛ هایپرتنشن کنترل نشده، واسکولیت؛ استفاده از داروهای خوراکی ضد انعقاد طی ۷ روز قبل از شروع دارو ریسک خونریزی را افزایش می دهد

توصیه های دارویی آبسیکسی مب

▪ همراه با آسپیرین و هپارین استفاده می شود و فقط در این شرایط مطالعه شده است

▪ در صورت مصرف با داروهای ترومبولیتیک ریسک خونریزی را افزایش می دهد

▪ از نظر ترومبوسیتوپنی مانیتور شود

تک فارس » پزشکی سلامتی » آمپول آبسیکسی مب عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی