جهت رسیدن به نتیجه بهتر ابتدا خطوط کف دست را بشناسید. در این کف بینی شما نیاز به شناختن خط سرنوشت(تقدیر) و خط خورشید دارید

خط سرنوشت

ممکن است خط تقدیر کف دست شما شبیه به هر یک از خط های قرمز در تصویر زیر باشد اما بهرحال مکان تقریبی این خط مشخص است.

image آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

خط خورشید

ممکن است خط خورشید کف دست شما کوتاه تر یا بلند تر از خط قرمز در تصویر زیر باشد اما بهرحال مکان تقریبی این خط مشخص است.

image آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

خط تقدیر

خط تقدیر(سرنوشت) بازگو کننده تقدیر و سرنوشت فرد در زندگیست و یکی از مهمترین خطوط کف دست است که در برخی افراد از همان بدو تولد بر کف دست آنها ظاهر میشود و در دیگران سال ها بعد به وجود می آید.در برخی از افراد پر رنگ و واضح و در برخی نیز کمرنگ و نامشخص است ولی به هر حال و ممکن است به حالت های زیر ظاهر شود

▪ حالت اول

خط سرنوشت ممکن است از نقطه ای واقع بر خط زندگی شروع شده و به طرف انگشتان صعود کند .

در این حال بخت و اقبال و محیط زندگی تأثیر قاطعی بر سرنوشت فرد ندارند بلکه این اراده و همت خود اوست که تعیین کننده مسیر سرنوشتتش میباشد و هیج شخص یا عاملی نمی تواند در سرنوشت او دخالت کند

image آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

▪ حالت دوم

خط سرنوشت ممکن است از ناحیه مچ شروع شده و به طرف انگشتان صعود کند.

در این حالت معمولاً فرد دارای بخت و اقبال خوبی در زندگی خواهد بود و سرنوشت او را به سمت سعادت و نیکبختی سوق میدهد.

image آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

▪ حالت سوم

▪ اگر از خط سرنوشت پاره ای به سمت تپه تیر متمایل شده باشد بیانگر آن است که فرد برای کسب موفقیت در زندگی باید به سمت فعالیتهای مشخصی از قبیل تجارت و بازرگانی یا کسب علم و مدارج دانشگاهی حرکت کند.

▪ اگر از خط سرنوشت ، پاره خطی به سمت تپه خورشید صعود کرده باشد بیانگر آن است که فرد در زندگی بسیار خوش اقبال بوده و به هر آنچه که می خواهد دست خواهد یافت.

▪ اگر از خط سرنوشت پاره خطی به سمت مشتری پیشروی کرده باشد نشانه بسیار خوبی برای موفقیت در زندگی می باشد و دلالت بر این دارد که فرد در زندگی به شهرت و معروفیت دست میابد.

image آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

image آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

▪ حالت چهارم

خط سرنوشت ممکن است از وسط کف دست شروع شده و به طرف انگشتان صعود کند.

این حالت بیانگر آن است که شخص در زندگی خود برای دستیابی به سعادت و نیکبختی باید به مبارزه ای جانانه بپردازد و برای کسب موفقیت بر موانع و مشکلات زیادی غلبه کند یعنی سرنوشت و تقدی او به همت خودش بسته است و به اتکای سعی و تلاش خویش میتواند سرنوشت خود را تعیین کند.

image آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

به کف دست راست خود بنگرید و ببینید خط سرنوشت شما مشابه کدام یک از خطوط زیر است؛آنگاه تفسیر مربوط به آن را بخوانید تا راجع به خودتان شناخت بیشتری کسب کنید.

۱▪ سرنوشت شما با انجام برخی تغییرات ضروری در زندگیتان و همراه کردن دیگران با خود ، دگرگون میشود و به سعادت و نیکبختی خواهد رسید. از شایعه پراکنی یا گوش کردن به شایعات و حرف های بی اساس پرهیز کنید

image آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

۲▪ با برنامه ریزی صحیح و اقدام به موقع میتوانید سرنوشت خود را تغییر دهید و به موفقیت و کامیابی برسید . باید از تلف کردن انرژی خود پرهیز کنید و به خود سستی راه ندهید. پر تلاش و کوشا باشید.

image آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

۳▪ سرنوشت زندگی و حرفه شما بستگی به ارتباطات اجتماعی و همکاری و تعادل شما با دیگران دارد. نباید بیش از حد توان کار کنید همچنین نباید به قابلیت ها و ارزش های دوستان خود بی اعتنا باشید.

image آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

۴▪ سرنوشت شما به همکاری و تعادل با اشخاص مهم بستگی دارد و برای پیشرفت در کار باید تدابیر جدیدی اتخاذ کنید. از درگیر کردن خود در مشکلات دیگران احتراز کنید و کمی به فکر خود باشید.

image آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

۵▪ سرنوشت شما بستگی به انجام برخی تغییرات ضروری دارد. برای کسب پول و ثروت باید به منابع جدید فکر کنید و از استعدادها و قابلیتهای خود کمک بگیرید و زندگی خود را به بطالت نگذرانید.

image آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

۶▪ سرنوشت شما بستگی زیادی به فعالیت های اجتماعی شما دارد و باید سعی کنید برای دیگران مفید و سودمند باشید.

باید روش های جدید و مؤثری را برای انجام کارها ابداع کنید و نباید اجازه دهید که استعدادها و قابلیت های شما به هدر رود.

image آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

۷▪ سرنوشت شما در گرو مشورت با افراد مسن و با تجربه است و در چنین حالتی میتوانید با قاطعیت و نیروی بیشتری به انجام کارهای خود بپردازید. اما باید از نتیجه گیری های عجولانه پرهیز کنید و فرصت های شغلی خوب را از دست ندهید.

image آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

۸▪ سرنوشت شما بستگی به حفظ موقعیت خودتان دارد و باید سعی کنید وضع موجود را حفظ کنید و کمتر دست به تغییرات بزنید.

البته در انجام کارهای ضروری کوتاهی کنید همچنین از رفتار تند و خشن با دیگران پرهیز نمایید.

image آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

۹▪ سرنوشت شما بستگی به عملکرد خودتان دارد. باید رهبری و کنترل کردن امور را تمرین کنید و از تعجیل در کارها بپرهیزید و سعی کنید دچار افراط و تفریط نشوید.

image آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

۱۰▪ سرنوشت تان بستگی به ایمان شما به آینده دارد. باید به منابع جدیدی برای کسب در آمد فکر کنید و شگردهای جدیدی را در حیطه کار و حرفه خود به کار ببندید تا پیشرفت کنید. سیاست های مالی غلط خود را کنار بگذارید و در مورد آنها لجاجت به خرح ندهید.

image آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

۱۱▪ اعتماد به نفس را در خود تقویت کنید و اوضاع و شرایط را بهبود ببخشید تا سرنوشتتان تغییر کند. از درگیری و اختلاف نظر با قوم و خویش همسر خود اجتناب کنید زیرا پایان خوشی ندارد.

image آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

۱۲▪ سرنوشت شما بستگی به عوامل مختلف و بخصوص عملکرد خودتان دارد. همچنین در مورد تصمیم گیری راجع به موضوعاتی که راحع به آنها چندان شناختی ندارید باید به حدس و گمان متوسل شوید، سرمایه مالی خود را به مخاطره نیندازید.

image آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

۱۳▪ سرنوشت شما با انجام تغییرات و یافتن روشهای کار آمدتر در شغل خود تغییر خواهد کرد. باید سعی کنید مسئولیتهایی را که بر عهده میگیرید به نحو احسن انحام دهید و از سهل انگاری در کار بپرهیزید.

image آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

۱۴▪ باید سعی کنید با کسانی که شما در مورد حمایت قرار داده اند دلسوز و مهربان باشید. اعتماد به نفس خود را بالا ببرید و اشتباهات گذشته خود را تصحیح کنید تا سرنوشت تان تغییر کند. در هنگام تصمیم گیری تردید به خود راه ندهید و از محافظه کاری بیش از حد پرهیز کنید.

image آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

۱۵▪ سرنوشت شما بستگی به برنامه ریزی هایتان ، همراه کردن دیگران با خود ، و همیاری و تعاون با دیگران دارد. نباید بیش از حد توان خود کار کنید ، خستگی و کار زیاد تأثیر منفی به همراه دارد.

image آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

۱۶▪ برای تغییر سرنوشت باید در کار و زندگی خود تغییرات ضروری به عمل بیاورید و خود را با سیستم های کار آمدتر سازگارکنید. از بدبینی و منفی بافی احتراز کنید و با دید مثبت قدم به جلو بگذارید.

image آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

۱۷▪ برای تغیر سونوشت خود باید روش زندگی خود را تغییر دهید و با دیگران بیشتر معاشرت کنید و به آنها یاری برسانید.

به آینده ایمان داشته باشید و از افراط و زیاده روی در هر کار بپرهیزید و حد تعادل را حفظ کنید.

image آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

۱۸▪ شما آدم صرفه جو و با تدبیری هستید و خود را با تغییرات هماهنگ میکنید. برای تغییر سرنوشت خود باید افق های دید خود را وسعت ببخشید و از ایجاد تنش و درگیری با همکاران خود پرهیز کنید و به شایعات بی اساس گوش نکنید.

image آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

خط خورشید

خط خورشید یا خط موفقیت یکی از مهمترین خطوط کف دست است ، این خط در بعضی از کف ها پررنگ و در برخی بسیار کمرنگ دیده میشود.

۱▪ ظهور خط خورشید در کف دست به معنای خوشبختی، سعادت، رفاه، ثروت و شهرت برای فرد است.

image آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

۲▪ خط خورشید ممکن است از نقطه ای واقع در خط زندگی شروع شده و به طرف بالا صعود کرده باشد و در این حالت موفقیت و خوشبختی فرد بستگی به مسیری دارد که او در زندگی در پیش میگیرد. خط خورشید ممکن است از نقطه ای واقع بر خط سرنوشت شروع شده باشد و این حالت بیانگر آن است که نیکبختی و سعادت فرد فقط به اتکای سعی و تلاش خود او بدست می آید.

image آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

۳▪ اگر خط خورشید از تپه ماه شروع شده و به طرف بالا صعود کند آنگاه سعادت و خوشبختی فرد بستگی به مساعدت و همکاری افراد دیگر دارد یعنی فرد با تلاش و کار گروهی قادر به کسب موفقیت خواهد بود.

image آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

تک فارس » مطالب جالب » آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست