آموزش کامل بافت انواع شال و کلاه شیک مردانه و زنانه

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

آموزش کامل بافت انواع شال و کلاه شیک مردانه و زنانه

image آموزش کامل بافت انواع شال و کلاه شیک مردانه و زنانه

بافت کلاه مدل رنگارنگ

مهارت های لازم برای بافت کلاه ساده با میل

▪ دو تا یکی: دو دانه را با هم یکی کردن

▪ کشبافت: یک دانه زیر- یک دانه رو

تکفارس آی آر

▪ بافت ساده: یک رج زیر- یک رج رو

▪ بافت رکن: همه رج ها از رو، یا همه رج ها از زیر

▪ بافت دانه برفی (جو دانه): رج اول یک دانه زیر یک دانه رو، رج دوم یک دانه رو یک دانه زیر

برای بافت کلاه ساده رنگارنگ به چند عدد کاموای رنگی متوسط نیاز دارید. با توجه به دور سر کودک خود تعدادی دانه سر بگیرید. در اینجا ما ۶۰ دانه سر انداختیم. ۶ رج اول را مدل کشباف یکی زیر یکی رو ببافید.

▪ رج بعدی: همه دانه ها را ساده بافی کنید.

www.takfars.ir

▪ رج های بعدی: رنگ کاموا را عوض کنید و با رنگ جدید سه رج ساده بافی کنید. به همین ترتیب در پایان رج سوم رنگ کاموا را عوض کرده و دوباره سه رج ساده ببافید.

▪ رج های بعدی: به نیمه های کلاه که رسیدید در هر رج دو دانه کم کنید. در پایان یک نخ از میان دانه ها رد کرده و آن را بکشید تا بالای کلاه جمع شود. حالا با کاموا های رنگی خود یک منگوله کاموایی درست کنید و بالای کلاه بدوزید.

بافت کلاه مدل خط خطی

روش بافت این مدل کلاه شبیه مدل رنگارنگ است با این تفاوت که کشباف اول کلاه را باید دو دانه زیر، دو دانه رو ببافید. این کلاه مدل گرد می شود. برای زیبایی بیشتر می توانید از شکل های نمدی استفاده کرده و کلاه را تزیین کنید.

image آموزش کامل بافت انواع شال و کلاه شیک مردانه و زنانه

بافت کلاه توپ توپی بچگانه

برای بافت این کلاه کودکانه ۶۰ دانه یا کمتر سر اندازید. ابتدا ۱۰ رج کشباف مدل دو دانه زیر، دو دانه رو ببافید.

▪ رج های بعدی: رنگ نخ را عوض کنید و تا انتهای کلاه را ساده بافی کنید. قسمت بالای کلاه نیز مثل مدل های قبلی جمع می شود.

▪ ادامه بافت: یک منگوله بزرگ با رنگی که قسمت کشباف را بافتید، ببافید. حال چند عدد منگوله رنگی کوچک درست کنید و به صورت پخش روی کلاه بدوزید.

image آموزش کامل بافت انواع شال و کلاه شیک مردانه و زنانه

تک فارس

بافت کلاه گوش خرسی

روش بافت این مدل کلاه بسیار ساده است. برای بافت آن باید از نخ کاموایی ضخیم و میل شماره ۵ استفاده کنید. ابتدا به اندازه دور سر کودک دانه سراندازید.

▪ رج های بعدی: ۵ رج کشباف یک دانه زیر یک دانه رو ببافید، سپس تا آخر کلاه را ساده بافی کنید و مثل مدل های قبلی بالای آن را جمع کنید.

▪ گوش های خرسی: برای گوش ها باید دو منگوله کاموایی درست کنید، سپس هر منگوله را روی یک سمت بالای کلاه بدوزید. سعی کنید طوری دوخته شود که منگوله حالت نیم دایره به خود بگیرد.

image آموزش کامل بافت انواع شال و کلاه شیک مردانه و زنانه

بافت کلاه مدل دانه برفی

برای بافت این کلاه ساده ابتدا به اندازه دور سر کودک خود دانه سر اندازید. سپس تا جایی که می خواهید روی پیشانی را بگیرد باید کشباف دو دانه زیر، دو دانه رو انجام دهید.

▪ رج بعدی: همه دانه ها را زیر ببافید.

▪ رج های بعدی: رنگ نخ را عوض کنید و شروع کنید مدل بافت دانه برفی (جودانه) را انجام دهید. تا انتهای کلاه همین مدل را ببافید و بالای کلاه را جمع کن کنید. برای بالای کلاه را نیز یک منگوله با رنگ قسمت کشباف درست کنید.

image آموزش کامل بافت انواع شال و کلاه شیک مردانه و زنانه

T A K F A R S

بافت کلاه مدل بستنی

ابتدا به اندازه دور سر کودک خود دانه سر اندازید. ابتدا ۱۰ رج را مدل کشباف دو دانه زیر دو دانه رو ببافید، سپس یک رج همه دانه ها را زیر ببافید.

▪ رج های بعدی: نخ را عوض کنید و تا انتهای بافت در هر رج همه دانه ها را زیر ببافید.

برای قسمت بالای کلاه یک منگوله کوچک درست کنید و روی آن بدوزید. برای تزیین روی کلاه از کاموا های رنگ های مختلف استفاده کنید و روی کلاه را کوک های مختلف بزنید تا حالت شکلاتی بشود.

image آموزش کامل بافت انواع شال و کلاه شیک مردانه و زنانه

بافت کلاه بافتنی پسرانه

▪ اندازه دور سر، دانه سر بیندازید.

برای راحتی کار، ابتدا بیست دانه سر بیندازید و چند رج کشباف، یکی رو یکی زیر ببافید و با متر، اندازه بگیرید تا با توجه به ضخامت کاموا، بدانید که برای دور سر، چند دانه لازم است.

من برای اندازه دور سر، ۴۶ سانت، ۸۶ دانه سر انداختم با کاموای ضخامت متوسط.

تعداد دانه ها باید مضربی از چهار باشد به اضافه ی دو دانه برای حاشیه.

تک فارس www.takfars.ir

▪ شروع بافت

بعد از دانه سر انداختن، چند رج(چهار سانت) کشباف، یکی رو یکی زیر ببافید.

▪ بعد از کشباف، رج اول

یک دانه زیر(حاشیه)(یک دانه از رو، سه دانه زیر، یک رو، سه زیر). داخل پرانتز تا آخر رج تکرار شود؛ یک دانه زیر(حاشیه)

رج دوم و رج های زوج همه دانه ها مثل خودش بافته می شود و ژته ها از رو گرفته می شود و باید طوری ببافید که سوراخ بیفتد.

▪ رج سوم

یک دانه زیر: (حاشیه). دانه رو را بافته، یک ژته انداخته، سه دانه زیر را با هم یکی کرده و یک ژته انداخته تا آخر رج به همین شکل. دانه آخر زیر(حاشیه)

ژته ها باید حتما سوراخ دار باشد تا بافت، حالت توری پیدا کند.

البته برای بافت توری می شود دانه های رو که بین سه دانه زیر هست را بیشتر کرد. ولی مدل فقط روی دانه های زیر انجام می شود.

image آموزش کامل بافت انواع شال و کلاه شیک مردانه و زنانه

تکفارس

بافت کلاه گرد فرانسوی زنانه

▪ برای شروع کار، ۸ دانه سر بیاندازید.

▪ رج دوم رو باید به این شکل ببافید: یک ژته، یک زیر، یک ژته، یک زیر. این ترتیب بافت رو تا انتهای رج ادامه دهید. در پایان کار شما باید ۱۵ دانه روی میل داشته باشید.

▪ در رج سوم، باید همه دانه ها از رو بافته شوند.

▪ برای شروع رج چهارم باید یک ژته، ۲ تا از زیر، یک ژته، تا از زیر و به همین ترتیب تا انتهای رج ببافید.

▪ برای رج پنجم نیز باید یک ژته، ۳ تا از زیر، یک ژته، ۳ تا از زیر و به همین ترتیب ادامه دهید.

▪ بافتن کلاه رو به همین ترتیب ادامه بدید تا تعداد دانه های بین دو ژته به ۲۱ برسد و یا ارتفاع بافت شما تقریبا ۱۷ سانتی متر شود.

▪ در این مرحله باید به اندازه ۳ سانتی متر بافت ساده یا جو دانه انجام دهید تا حالت افتادگی برای کلاه ایجاد شود.

▪ در این مرحله باید دانه ها رو ۲ تا یکی ببافید تا تعداد دانه ها نصف شود.

▪ در این مرحله باید به اندازه ۳ تا ۵ سانتی متر کش بافت ببافید.

takfars.ir

▪ در مرحله آخر باید تمام دانه ها را کور کنید.

▪ برای زیباتر شدن کلاه میتونید از یک منگوله کوچک برای قسمت بالایی کلاه نیز استفاده کنید.

image آموزش کامل بافت انواع شال و کلاه شیک مردانه و زنانه

بافت کلاه بافتنی اسپرت

▪ وسایل مورد نیاز

کاموا: ۱۰۰ گرم

میل گرد شماره ۴ برای کشباف

میل گرد و میل دوطرفه شماره ۵

دکمه: ۲ عدد

کاموا باید به گونه ای باشد که ۱۷ دونه در ۲۲ رج با بافت ساده و میل شماره ۵ دارای ابعاد ۱۰*۱۰ سانتیمتر مربع باشد.

تک فارس آی آر

▪ توضیحات

بافت ابری در دو میل: تمام رجها به زیر بافته می شود.

بافت ابری در حالت بدون درز: یک دور زیر، یک دور رو

▪ نحوه بافت

این کلاه ابتدا به صورت درزدار و سپس بدون درز بافته میشود.

ابتدا ۹۴ – ۸۶ دانه در میل گرد شماره ۴ سر بیاندازید .یک رج از پشت کار به زیر ببافید، سپس بافت را به صورت زیر ادامه دهید: شش دونه ابتدا ابری، *دو تا زیر، دو تا رو* فاصله بین دو * را تا هشت دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید و رج را با دو تا زیر و شش دونه آخر ابری تمام کنید.

بافت کشباف و ابری را ادامه دهید تا اندازه ۴ سانتیمتر شود، بعد بافت را با میل گرد شماره ۵ به شرح زیر ادامه دهید

شش دونه ابتدا ابری ۷۴ – ۸۲ را مطابق پترن ۱- A بیافتد . رج را با شش دونه ابری تمام کنید. وقتی اندازه ۸ سانتیمتر شد، شش دونه ابتدای میل را کور کنید سپس بافت را به هم وصل کنید تا بدون درز شود و ۸۰ – ۸۸ دونه رو میل را همانند قبل ببافید.

وقتی اندازه کلاه ۲۱ -۲۰ سانتیمتر شد، تمام دونه ها را تا انتها ابری ببافید و همزمان از هر سه دور دوازده دونه به تعداد پنج بار کم کنید. ( تعداد دانه ها ۲۸ – ۲۰ )

حال در طی دور دو تا یکی کنید، بعد کاموا را ببرید و از بین دونه های باقیمانده رد کرده بکشید و محکم کنید. بلندی کلاه تقریباً ۲۶ -۲۵ سانتیمتر خواهد بود. بعد دو قسمت ابری را در پایین کلاه روی هم قرار داده و دکمه ها را بدوزید.

TakFars

image آموزش کامل بافت انواع شال و کلاه شیک مردانه و زنانه

هشدار! این مطلب صرفا جنبه آموزشی دارد و برای استفاده از آن لازم است حتما با مشاور مربوطه یا پزشک متخصص مشورت کنید. اطلاعات بیشتر

راهکارهای مفید برای تمیز کردن مبل های چوبی
  1. آموزش کامل و حرفه ای قلمه زدن و تکثیر گیاه در خانه

  2. آموزش عکس به عکس درست کردن منگوله بافتنی کلاه

  3. آموزش کاشت سبزه برای عید با هسته پرتقال

  4. آموزش عکس به عکس نحوه ریشه زنی در بافتنی

  5. آموزش کامل کاشت هر نوع بذر گل و گیاه

  6. آموزش دوخت چادر نماز آستین دار همراه با الگو

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات