image آموزش کاربردی روش های استفاده از دستمال جیب

راه هایی ساده را برای انتخاب و استفاده یک دستمال تو جیبی:

مرحله ۱
موقعیتی که درآن هستید بسنجید. اگرشما یک دست لباس برای یک موقعیت معمولی پوشیده اید، شاید شما بخواهید از یک دستمال جیب ابریشمی تیره رنگ استفاده کنید و با آن یک کروات هماهنگ کنید.

اگر دستمال شما یک نوع معمولی است یا اینکه فقط می خواهید با هدف استفاده کردن آن را بپوشید، یک نوع کتانی با رنگ طبیعی دلخواهتان را انتخاب کنید که با لباس شما هماهنگ شود و به شخصیت شما بیاید.

مرحله ۲
مهمترین مرحله تاکردن یک دستمال است. ابتدا دستمال را با دو تا، به شکل مربع درآورید.

مرحله ۳
آن را ۴۵ درجه می چرخانیدو از وسط به صورت مورب تا می زنید.
مرحله ۴
سپس ضلع پایین مثلها را به ۳ قسمت مساوی تقسیم کنید و آنها را بر روی هم تا بزنید.

مرحله ۵
روش رایج دیگر ایجاد چین و تاکردن دستمال به ۸ قسمت و گذاشتن آن در جیب می‌باشد،به طوری که یک نیمه آن ازسرجیب بیرون باشد. درضمن اگر لازم است باید چینها را تنظیم کرد.

مرحله ۶
یک روش شیک و ساده این است که پارچه ساده دستمال را داخل جیب به صورت پف دار قرار داد.
این تصویر می تواند به صورت نمونه نشان داده شود.