image آموزش چیدمان و دکور اتاق خواب شیک برای دختران نوجوان

دختران به نظم و شیک بودن محیط پیرامونشان توجه به سزایی دارند؛ لذا طراحی اتاق خوابشان باید با سلیقه خاصی انجام گیرد.

▪ کمد و قفسه به منظور ذخیره سازی لباس و دیگر لوازم

image آموزش چیدمان و دکور اتاق خواب شیک برای دختران نوجوان

کمد و قفسه به ایجاد نظم در فضا کمک به سزایی میکند و در عین حال زیبایی خاصی به محیط می بخشد.

image آموزش چیدمان و دکور اتاق خواب شیک برای دختران نوجوان

▪ دکوراسیون دیوار با جملات و اشعار انرژی بخش

image آموزش چیدمان و دکور اتاق خواب شیک برای دختران نوجوان

اطمینان حاصل کنید که نوجوانتان با کدام اشعار، ترانه و عبارت کوتاه رابطه عاطفی برقرار میکند و بخشی از دیوار را با این عبارات احاطه سازید تا همیشه جلوی چشمانشان باشد.

▪ میز تحریر

image آموزش چیدمان و دکور اتاق خواب شیک برای دختران نوجوان

وجود میز تحریر باعث می شود تا کار و تکالیف مدرسه در مقابل ذهن نگه داشته شود و این امکان را به نوجوانان می دهد تا یک نقطه خصوصی برای انجام تکالفیشان در اختیار داشته باشند.

image آموزش چیدمان و دکور اتاق خواب شیک برای دختران نوجوان

image آموزش چیدمان و دکور اتاق خواب شیک برای دختران نوجوان

▪ میز آرایشی

image آموزش چیدمان و دکور اتاق خواب شیک برای دختران نوجوان

بهتر است یک نقطه مناسب به میز آرایشی و نگهداری لوازم آرایش اختصاص داده شود.

image آموزش چیدمان و دکور اتاق خواب شیک برای دختران نوجوان

▪ دیوار با تخته سیاه

image آموزش چیدمان و دکور اتاق خواب شیک برای دختران نوجوان

به نوجوانان خلاق کمک میکند تا همیشه ابزاری برای نمایش احساسات و خلاقیتشان موجود باشد.

▪ گلدان

image آموزش چیدمان و دکور اتاق خواب شیک برای دختران نوجوان

وجود گلدان در فضا باعث ایجاد نشاط و سرزندگی افراد می شود.

تک فارس » دکوراسیون » آموزش چیدمان و دکور اتاق خواب شیک برای دختران نوجوان