بگذارید لکه خشک شود , بعد برویس بکشید و با آب ولرم بشویید. حاشیه های بجا مانده را با بنزین پاک کنید.

تک فارس » مطالب جالب » آموزش پاک کردن لکه ماست از روی لباس