image آموزش هواگیری رادیاتور در خانه بدون تعمیرکار

لطفا در تمام مراحل کار احتیاط و نکات ایمنی را رعایت کنید

گاهی پیش می آید که با وجود دمای خوب آب و عدم وجود مشکل در لوله کشی خانه، رادیاتورها به خوبی گرم نمی شوند. ممکن است مشکل خیلی کوچک ایجاد شده، جمع شدن هوا در لوله های رادیاتور باشد که به آسانی با هواگیری رادیاتور ها حل می شود.

▪ اگر فرش تان زیر رادیاتور است آن را کنار بزنید و زیر رادیاتور دستمالی پهن کنید و یا با پوششی پلاستیکی روی فرش را بپوشانید.

این اقدامات صرفا جنبه احتیاطی دارند.

▪ پیچ مخصوص باز کردن رادیاتور و یک ظرف که بتوانید آن را به راحتی زیر پیچ بگیرید را محیا کنید.

▪ به کمک پیچ گوشتی مخصوص پیچ رادیاتور را کمی باز کنید تا هوای داخل آن خارج شود اما نه به گونه ای که آب با شدت از رادیاتور بیرون بپاشد و همه جا را خیس کند.

▪ ظرف را زیر محل خروج آب بگیرید؛ با دیدن بیرون ریختن مقداری آب از رادیاتور گمان نکنید کار تمام است و هواگیری رادیاتور تمام شده است. باید چند مرحله آب از رادیاتورخارج شود تا تمام هوای بین لوله ها تخلیه شود.

▪ پس از اطمینان از خروج کامل هوای رادیاتور پیچ را محکم سرجایش ببندید.

تک فارس » دکوراسیون » آموزش هواگیری رادیاتور در خانه بدون تعمیرکار