* آلودگی های قارچی و بخصوص حساسیت و آلرژی سلامتی حیوان خانگی تان را در معرض خطر قرار میدهند وقتی دیدید حیوان دچار خارش شدید شده است و مرتب پوست خود را میلیسد اقدام به شستن وی کنید

*فاصله زمانی میان حمام بردن وی را رعایت کنید

*پوست بدن سگ ها و گربه ها برای شستن زیاد طراحی نشده است؛ حمام بردن زیاد باعث خشکی پوست و پوسته پوسته شدن آن، خشکی و شکننده شدن موها، التهاب و قرمزی پوست، همچنین برهم خوردن فلور میکروبی طبیعی پوست شده و آن را مستعد بیماری هایی مانند آلودگی های قارچی و بخصوص حساسیت و آلرژی میکند.

* حیوان دچار خارش و ناراحتی شده و اقدام به لیسیدن ناحیه میکند؛ بنابراین توصیه میشود فاصله میان حمام بردن ها حداقل یک ماه باشد.

تک فارس » پزشکی سلامتی » آموزش نکته های خاص هنگام شستن حیوانات