image آموزش نحوه نگهداری صحیح و تغذیه طوطی برزیلی

طوطی‭ ‬برزیلی‭ ‬۱۳‭ ‬تا‭ ‬۱۷‭ ‬سانتی‌متر‭ ‬طول‭ ‬و‭ ‬۴۰‭ ‬تا‭ ‬۶۰‭ ‬گرم‭ ‬وزن‭ ‬دارد‭. ‬آنها‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬کوچک‌ترین‭ ‬طوطی‌ها‭ ‬قرار‭ ‬دارند،‭ ‬دارای‭ ‬یک‭ ‬دم‭ ‬کوتاه‭ ‬بدون‭ ‬نوک‭ ‬و‭ ‬نسبتا‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬منقار‭ ‬تیز‭ ‬هستند‭

. ‬طوطی‭ ‬برزیلی‌های‭ ‬وحشی‭ ‬عمدتا‭ ‬سبز‭ ‬با‭ ‬انواع‭ ‬رنگ‌ها‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬بالای‭ ‬بدن‭ ‬هستند‭. ‬طوطی‭ ‬برزیلی‭ ‬فیشر،‭ ‬طوطی‭ ‬برزیلی‌های‭ ‬سیاه‭ ‬گونه،‭ ‬و‭ ‬طوطی‭ ‬برزیلی‭ ‬نقاب‌دار‭ ‬یک‭ ‬حلقه‭ ‬برجسته‭ ‬سفید‭ ‬رنگ‭ ‬در‭ ‬اطراف‭ ‬چشم‭ ‬خود‭ ‬دارند‭. ‬رنگ‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬گونه‌های‭ ‬محبوب،‭ ‬در‭ ‬پرورش‭ ‬انتخابی‭ ‬تولید‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

طوطی برزیلی Lovebird)‭‬) یکی‭ ‬از‭ ‬نه‭ ‬گونه‭ ‬جنس‭ ‬Agapornis‭ ‬است ‭)‬به‭ ‬یونانی:‬αγάπη‭ ‬ آگاپه‭ ‬عشق؛‭ ‬‮‬پرنده‮ όρνις‭ ‬ornis).‬‭ ‬‭‬آنها‭ ‬طوطی‌های‭ ‬کوچک،‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬مهرباین‭ ‬هستند‭.‬ هشت‭ ‬گونه‌‭ ‬آن‭ ‬بومی‭ ‬قاره‭ ‬آفریقا‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬طوطی برزیلی‭ ‬سرخاکستری‭ ‬بومی‭ ‬ماداگاسکار‭ ‬است‭. ‬نام‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬قدرت‭ ‬پیوند‭ ‬بین‭ ‬جفت‌ها‭ ‬و‭ ‬ساعات‭ ‬طولانی‭ ‬که‭ ‬پرندگان‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬صرف‭ ‬می‌کنند‭ ‬گرفته‌اند‭. ‬طوطی‌های‭ ‬برزیلی‌‭ ‬در‭ ‬گله‌های‭ ‬کوچک‭ ‬زندگی‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬میوه،‭ ‬سبزیجات،‭ ‬علف‌‭ ‬و‭ ‬دانه‭ ‬می‌خورند‭. ‬همچنین‭ ‬طوطی‭ ‬برزیلی‭ ‬سیاه‭ ‬بالدار‭ ‬حشرات‭ ‬و‭ ‬انجیر‭ ‬می‌خورد‭. ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬گونه‌ها‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬حیوانات‭ ‬خانگی‭ ‬نگهداری‭ ‬می‌شوند‭. ‬چند‭ ‬جهش‭ ‬رنگ‭ ‬انتخابی‭ ‬در‭ ‬پرورش‭ ‬مد‭ ‬نظر‭ ‬است‭. ‬متوسط‭ ‬طول‭ ‬عمر‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬۱۰‭ ‬تا‭ ‬۱۵‭ ‬سال‭ ‬است‭.‬

طبقه‭ ‬بندی طوطی های برزیلی

طوطی‭ ‬برزیلی‭ ‬شامل‭ ‬نه‭ ‬گونه‭ ‬به‭ ‬شرح‭ ‬زیر‭ ‬است‭:‬

طوطی‭ ‬برزیلی‭ ‬گلگون‭ ‬یا‭ ‬طوطی‭ ‬برزیلی‭ ‬صورت‭ ‬هلو ‭(‬Agapornis‭ ‬roseicollis‭)

طوطی‭ ‬برزیلی‭ ‬زرد‭ ‬یقه‭ ‬یا‭ ‬طوطی‭ ‬برزیلی‭ ‬نقاب‌دار ‭(‬Agapornis‭ ‬personatus‭)‬

طوطی‭ ‬برزیلی‭ ‬فیشر‭ ‬‭ (‬Agapornis‭ ‬fischeri‭)‬

طوطی‭ ‬برزیلی‭ ‬لیلیان‭ ‬یا‭ ‬طوطی‭ ‬برزیلی ‭ (‬Agapornis‭ ‬lilianae‭) ‬Nyasa

طوطی‭ ‬برزیلی‭ ‬سیاه‭ ‬گونه‭ ‬‭ (‬Agapornis‭ ‬nigrigenis‭)

طوطی‭ ‬برزیلی‭ ‬کله‭ ‬خاکستری‭ ‬یا‭ ‬طوطی‭ ‬برزیلی‭ ‬ماداگاسکار ‭(‬Agapornis‭ ‬canus‭)‬

طوطی‭ ‬برزیلی‭ ‬بال‭ ‬سیاه‭ ‬یا‭ ‬طوطی‭ ‬برزیلی‭ ‬حبشه‌ای ‭(‬Agapornis‭ ‬taranta‭)‬

طوطی‭ ‬برزیلی‭ ‬کله‭ ‬قرمز‭ ‬یا‭ ‬طوطی‭ ‬برزیلی‭ ‬قرمز‭ ‬رو ‭(‬Agapornis‭ ‬pullarius‭) ‬

طوطی‭ ‬برزیلی‭ ‬سوین‭ ‬درین‭ ‬یا‭ ‬لبیریایی ‭‬‭(Agapornis‭ ‬swindernianus)

image آموزش نحوه نگهداری صحیح و تغذیه طوطی برزیلی

مراقبت‭ ‬و‭ ‬تغذیه طوطی برزیلی

در‭ ‬زندگی‭ ‬وحشی،‭ ‬طوطی‭ ‬برزیلی‭ ‬از‭ ‬دانه‌ها،‭ ‬انواع‭ ‬توت‌ها،‭ ‬میوه‌ها،‭ ‬غلات،‭ ‬علف‌ها،‭ ‬جوانه‭ ‬برگ،‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬ذرت،‭ ‬ذرت‭ ‬و‭ ‬انجیر‭ ‬تغذیه‭ ‬می‌کنند‭. ‬ظروف‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬غذا‭ ‬اگر‭ ‬سفال‭ ‬یا‭ ‬چینی‭ ‬باشد‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬زیرا‭ ‬آنها‭ ‬پلاستیک‭ ‬را‭ ‬می‌جوند‭.‬

تنظیم‭ ‬رژیم‭ ‬غذایی طوطی برزیلی

یک‭ ‬رژیم‭ ‬غذایی‭ ‬تنظیم‭ ‬شده‭ ‬یک‭ ‬تغذیه‭ ‬خوب‭ ‬فراهم‭ ‬می‌کند‭ ‬به‭ ‬طوری‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬ویتامین‭ ‬اضافه‭ ‬شده‭ ‬احتیاج‭ ‬نباشد‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬آنتی‌اکسیدان‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬رژیم‭ ‬غذایی‭ ‬اضافه‭ ‬شود‭. ‬همچنین،‭ ‬طوطی‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬فقدان‭ ‬تنوع‭ ‬در‭ ‬رژیم‭ ‬غذایی‭ ‬فرموله‭ ‬شده‭ ‬می‌تواند‭ ‬بی‌حوصله‭ ‬شود‭.‬

رژیم‭ ‬غذایی‭ ‬دانه طوطی برزیلی

خوراک‭ ‬دانه‭ ‬به‭ ‬تنهایی‭ ‬در‭ ‬رژیم‭ ‬غذایی‭ ‬به‭ ‬ویتامین‭ ‬و‭ ‬کلسیم‭ ‬اضافی‭ ‬نیاز‭ ‬دارد‭. ‬مقدار‭ ‬خوراک‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬طوطی برزیلی‭ ‬۶۰‭-‬۴۵‭ ‬گرم‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬است‭. ‬

مکمل هایی برای طوطی برزیلی

مکمل‌ها‭ ‬عبارتند‭ ‬از‭ ‬سبزیجات‭ ‬تازه،‭ ‬سبزی،‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬میوه‌ها‭ ‬و‭ ‬ارزن‭. ‬برخی‭ ‬از‭ ‬میوه‌هایی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مکمل‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شوند‭ ‬شامل‭ ‬انواع‭ ‬توت‌ها،‭ ‬سیب،‭ ‬انگور،‭ ‬گلابی،‭ ‬موز‭ ‬و‭ ‬کیوی‭ ‬است‭. ‬برخی‭ ‬از‭ ‬سبزی‌ها‭ ‬و‭ ‬مکمل‌های‭ ‬گیاهی‭ ‬شامل‭ ‬اسفناج،‭ ‬کاسنی‭ ‬فرنگی،‭ ‬شاهی،‭ ‬تربچه،‭ ‬جعفری،‭ ‬هویج،‭ ‬ذرت،‭ ‬نخود‭ ‬فرنگی،‭ ‬کاسنی‭ ‬فرنگی،‭ ‬کاهو‭ ‬است‭. ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬بادام‭ ‬زمینی‌های‭ ‬بدون‭ ‬پوشش‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬فندق،‭ ‬گردو‭ ‬و‭ ‬شاه‭ ‬بلوط‭ ‬استفاده‭ ‬شود‭.‬‮ ‬استخوان،‭ ‬شن‭ ‬و‭ ‬صدف‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬ظرف‭ ‬جداگانه‭ ‬می‌تواند‭ ‬برای‭ ‬فراهم‭ ‬کردن‭ ‬کلسیم‭ ‬استفاده‭ ‬نموداز‭ ‬آووکاده‭ ‬برای‭ ‬تغذیه‭ ‬استفاده‭ ‬نشود‭ ‬چراکه‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬برای‭ ‬پرنده‌ها‭ ‬سمی‭ ‬باشد‭. ‬ویتامین‌ها‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬غذا‭ ‬یا‭ ‬آب‭ ‬اضافه‭ ‬شود‭.‬

آب

طوطی‭ ‬برزیلی‭ ‬آب‭ ‬زیادی‭ ‬می‌نوشد،‭ ‬بنابراین‭ ‬باید‭ ‬هرروز‭ ‬آب‭ ‬تازه‭ ‬برای‭ ‬پرنده‭ ‬فراهم‭ ‬شود‭.‬

استحمام‭ ‬پرنده

بیشتر‭ ‬طوطی‭ ‬برزیلی‌ها‭ ‬علاقه‌ی‭ ‬بسیار‭ ‬زیادی‭ ‬به‭ ‬استحمام‭ ‬دارند‭.‬

شرایط‭ ‬نگهداری طوطی برزیلی

طوطی‌های‭ ‬برزیلی‌‭ ‬پرنده‌‌های‭ ‬بسیار‭ ‬فعالی‭ ‬هستند‭. ‬جهت‭ ‬فراهم‭ ‬کردن‭ ‬قفس‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬لانه‌‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬فضای‭ ‬زیادی‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شود‭.‬

اندازه‭ ‬قفس‭: ‬کمترین‭ ‬ابعاد‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬۸۰‭ ‬در‭ ‬۵۰‭ ‬در‭ ‬۵۰‭ ‬سانتی‌متر‭ ‬برای‭ ‬یک‭ ‬جفت‭ ‬با‭ ‬چند‭ ‬چوب‭ ‬برای‭ ‬نشستن‭ ‬و‭ ‬جای‭ ‬غذا،‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬استحمام‭ ‬درنظر‭ ‬گرفته‭ ‬شود‭.‬

نشیمن‌گاه‭ ‬پرنده‭: ‬باید‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬ظرف‭ ‬غذا‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬با‭ ‬فاصله‭ ‬مناسب‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭ ‬تا‭ ‬هم‭ ‬دسترسی‭ ‬مناسب‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬وارد‭ ‬شدن‭ ‬فضولات‭ ‬به‭ ‬ظروف‭ ‬جلوگیری‭ ‬شود‭.‬

جعبه‭ ‬مخفی‭ ‬پرنده‭: ‬طوطی‭ ‬برزیلی‌‭ ‬مکان‌های‭ ‬مخصوصی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬استراحت‭ ‬دوست‭ ‬دارند،‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مکان‌ها‭ ‬می‌تواند‭ ‬جعبه‌هایی‭ ‬در‭ ‬بالای‭ ‬قفس‭ ‬باشد‭.‬

تک فارس » مطالب جالب » آموزش نحوه نگهداری صحیح و تغذیه طوطی برزیلی