image آموزش نحوه بستن روسری یا شال اسلامی به روش روبانی

در این مدل هم می توانید از روسری و هم شال استفاده کنید.

۱- در مقابل آیینه بایستید و شال را بر روی سرتان بیندازید به صورتی که دو طرف شال به یک اندازه باشد.

۲- در پشت سر دنباله های شال را از زیر قسمت شال در پشت را جابجا کنید.

۳- یک دنباله شال را به به دور گره ایجاد شده چند دور بپیچانید . تعداد دور پیچاندن به دلخواه و سلیقه خودتان است که می‌خواهید دنباله‌ی شالتان در چه اندازه‌ای باشد. اگر موهای بلندی دارید حتما آن را در این گره جای دهید.

۴- مانند مرحله سوم برای دنباله دیگر شال نیز همین کار را تکرار کنید.

۵- در انتها دو طرف شال را گره بزنید.

کار بستن شال تمام شده است. شما میتوانید به سلیقه خودتان دنباله ها ی شال را در پشت یا یک طرفتان بیندازید.