در مرحله ی اول شیشه ی مورد نظر را با شیشه شوی کاملا تمیز نمایید

سپس شیشه را اندازه گرفته و برچسب را مطابق اندازه ی مورد نظر ببرید،

حالا برچسب را جدا کرده و سطح چسبناکش را با آب اسپری نمایید،

سپس سطح شیشه را با آب اسپری کنید،

حالا برچسب شیشه مات کن را روی شیشه بچسبانید

و با کمک یک کاردک نرم هوای بین شیشه و برچسب را خارج کنید،

همین روند را برای سایر شیشه ها ادامه دهید و به سادگی شیشه های خود را مات نمایید.

وسایل مورد نیاز برای نصب شیشه مات کن:

برچسب شیشه مات کن

خط کش

کاتر

قیچی

کاردک

اسپری آب

شیشه شوی

دستمال پنبه ای

تک فارس » دکوراسیون » آموزش مرحله ای نصب شیشه مات کن روی پنجره ها