برای ساخت کمد ام دی اف به ابزار زیر احتیاج دارید:

▪ ۲ ورقه ۸ × ۴ ام دی اف یا تخته سه لایه ۸.۶ ، به عرض ۳۹.۴ و طول ۲۰.۳ سانتی متر

▪ ۱ورقه ۸ × ۴ ام دی اف یا تخته سه لایه ۳.۶ سانتی متری (برای پوشاندن پشت)

▪ ۲ تخته ۳×۱ به طول ۲۰.۳ سانتی متر

▪ ۱۰ تخته ۲ × ۱ به طول ۲۰.۳ سانتی متر

▪ ۱ تخته ۶ × ۱ به طول ۲۰.۳ سانتی متر

▪ ۱ تخته ۶ × ۱ به طول ۲۵.۴ سانتی متر

▪ ۲ تخته ۸ × ۱ به طول ۲۰.۳ سانتی متر

▪ ۵ عدد دستگیره ی کمد

▪ میخ ۵.۱

▪ میخ ۳.۲

▪ پیچ ۳.۲

▪ پیچ ۵.۱

▪ بتونه ی چوب

▪ چسب چوب

▪ سنباده

▪ رنگ یا روکش

ابزار مورد نیاز

▪ متر

▪ مداد

▪ عینک محافظ

▪ محافظ گوش

▪ ابزار اتصال چوب

▪ درل

▪ اره ی گرد

▪ میز اره ی ای

▪ میخ کوب

لیست برش ها:

الف) ۲ عدد ۶۱ × ۱ = ۱۴۹.۹ (برای طبقات)

ب) ۱ عدد ۱۶ × ۱ = ۲۱.۶ (بخش پایینی)

پ) ۲ عدد ۱۶ × ۱ = ۴۳.۸ (بخش بالایی)

ت) ۲ عدد ۱۶ × ۱ = ۴۳.۸ (کناره ها)

ث) ۲ عدد ۱۶ × ۱ = ۱۵۳.۷ (تخته ی بالایی و کفی)

ج) ۴ عدد ۲ × ۱ = ۸۰.۶ (پایه ها)

چ) ۴ عدد ۳ × ۱ = ۸۰.۶ (پایه های جلویی و عقبی)

ح) ۶ عدد ۲ × ۱= ۳۱.۸ (کناره های قاب)

خ) ۲ عدد ۲ × ۱ = ۳۹.۴ (بالا و پایین)

د) ۲ عدد ۲ × ۱ = ۱۶۱.۳ (بالا، جلو و عقب لبه ها)

ذ) ۸ عدد ۲ × ۱ = ۱۴۴.۸ (جلو و عقب طبقه های تریم)

ر) ۲ عدد ۲ × ۱ = ۱۹.۷ (پشت قاب ها)

ز) ۴ عدد ۲ × ۱ = ۱۴.۶ (بالای قاب ها)

ژ) ۱ عدد ۴ × ۱ تخته سه لایه یا ام دی اف ۱۴۹.۹ × ۴۵.۷ (می توان از این بخش صرف نظر کرد چون به کل کار ضربه نمی زند)

س) ۶ عدد ۲ × ۱ = ۳۹.۴ کناره های کشو

ش) ۳ عدد ۱۶ × ۱ = ۴۱ (زیر کشوهای بالایی)

ص) ۶ عدد ۱۶ × ۱ = ۳۹.۴( کناره ی کشوی بالایی)

ض) ۶ عدد ۱۶ × ۱ = ۴۴ (جلو و عقب کشو)

ض) ۲ عدد ۱۶ × ۱ = ۶۶ (زیر کشوی پایینی)

ط) ۴ عدد ۸ × ۱ = ۳۹.۴ (کناره ی کشوی پایینی)

ظ) ۴ عدد ۸ × ۱ = ۶۹.۹ (جلو و عقب کشوی پایینی)

راهنمایی برای برش:

این مدل برای جلوی کشوها، طول استاندارد ۶ × ۱ و ۸ × ۱ را دارد. در این مدل باید عرض تخته ها ی ۶ × ۱ شما ۱۴ سانت و عرض ۸ × ۱ های شما سانت ۱۹.۱ باشد. ممکن است در جلوی کشوها به مشکل محاسباتی بر بخورید که حل آن تنها با تمرین زیاد میسر می شود.

راهنمایی:

در این روش، باید از میخ و چسب برای چسباندن قطعات استفاده کنید. پس از انجام هر مرحله باید اندازه ها را به دقت محاسبه کنید. بر روی سطح صاف و تمیز کار کنید. پایه ها باید حتما موازی یکدیگر باشند. اگر از چوب MDF استفاده می کنید، ۲.۵ سانت مانده تا میخ از چوب بیرون بیاید دیگر آنرا نکوبید تا از ترک خوردگی آن جلوگیری کند.

گام اول:

پارتیشن ها. به تخته الف که در شکل نشان داده شده پارتیشن ها را وصل کنید. از اندازه های شکل کمک بگیرید. در این مرحله باید دقت کامل به خرج دهید وگرنه در آخر کشوها به خوبی عقب و جلو نخواهند رفت.

image آموزش مرحله ای ساخت کمد چوبی کشودار با طرح و نقشه

گام دوم:

طبقه پایین. مانند شکل، با باقی مانده ی تخته ی "الف" طبقه ی پایین را ایجاد کنید.

image آموزش مرحله ای ساخت کمد چوبی کشودار با طرح و نقشه

گام ۳:

کناره ها. با استفاده از اندازه ی شکل، کناره ها را در جای خود قرار دهید.

image آموزش مرحله ای ساخت کمد چوبی کشودار با طرح و نقشه

گام ۴:

بالا. چهار گام اولی، گام های اصلی ساخت کابینت هستند. با جعبه ی ساخته شده پس از انجام این چهار گام، می توان با تغییراتی آنرا به کتابخانه، کمد یا هر چیز دیگری تبدیل کرد. این گام هم تفاوات زیادی با گام های قبلی ندارد. تخته ی بالایی را با مختصات داده شده سر جای خود قرار دهید.

image آموزش مرحله ای ساخت کمد چوبی کشودار با طرح و نقشه

گام ۵:

پایه های کناری. با میخ های ۳.۲ سانتی مانند شکل، پایه ها را به کنار جعبه متصل کنید. پایه ها را تراز کنید، نباید پایه ها از بالای جعبه بیرون بزند.

image آموزش مرحله ای ساخت کمد چوبی کشودار با طرح و نقشه

گام ۶:

پایه های جلو و عقب. آنها را با چسب و میخ ۵.۱ اینچی به جلو و عقب متصل کنید، مطمئن شوید هم به پایه ها و هم به طبقات متصل شده اند. گوشه های بیرونی را با هم تراز کنید.

image آموزش مرحله ای ساخت کمد چوبی کشودار با طرح و نقشه

گام ۷:

طبقه پایینی. آنرا ۷ سانت بالاتر از کف اتاق قرار دهید. این طبقه، طبقه ی پایین کمد است. با کمک میخ ۵.۱ سانتی و چسب، آنها را به هم مانند شکل متصل کنید.

image آموزش مرحله ای ساخت کمد چوبی کشودار با طرح و نقشه

گام ۸:

تخته را قرار دهید. با استفاده از نمودار، تخته های کناری را ، صفحه ی "ح":، به کمد وصل کنید. برای تخته کناری بالایی باید از میخ ۳.۲ سانتی استفاده کنید. از اندازه ها ی دقیق استفاده کنید تا تخته ی بالایی با تخته ی پایینی تراز باشد.

image آموزش مرحله ای ساخت کمد چوبی کشودار با طرح و نقشه

گام ۹:

انتهای طبقه ی بالایی. از تخته های "خ" برای آن استفاده کنید. مطابق نقشه آنها را وصل کنید.

image آموزش مرحله ای ساخت کمد چوبی کشودار با طرح و نقشه

گام ۱۰:

جلو و عقب لبه ها. مانند گام قبلی، از شکل برای بستن تخته ی "د" به جلو و عقب کمد استفاده کنید. با میخ های ۵.۱ سانتی از جلوی تخته ی "د" به داخل آن استفاده کنید. پایه ها را به هم متصل کنید.

image آموزش مرحله ای ساخت کمد چوبی کشودار با طرح و نقشه

گام ۱۱:

جلو و عقب طبقه ی کناری. تخته ی "ذ". مانند شکل آنها را وصل کنید و مطمن شوید که کاملا سر جای خود قرار گرفته اند. آنها را با هم تراز کنید.

image آموزش مرحله ای ساخت کمد چوبی کشودار با طرح و نقشه

گام ۱۲:

کناره ی پارتیشن ها. مانند نمودار از تخته های "ر" و "ز" برای اتصال کناره ی پارتیشن ها استفاده کنید. نکته مهم این است که باید اندازه ی جلوی کشو ها با نمودار یکی باشند. مجددا باید برای جلو و عقب آنها نیز همین کار را انجام دهید.

image آموزش مرحله ای ساخت کمد چوبی کشودار با طرح و نقشه

گام ۱۳:

عقب، تخته ی "ژ". با استفاده از میخ ۳.۲ سانتی، تخته عقب را به عقب کمد وصل کنید. نباید میخ ها را از ۳.۸ سانت کمتر باشد.

image آموزش مرحله ای ساخت کمد چوبی کشودار با طرح و نقشه

گام ۱۴:

زیر کشوها، تخته ی "س". با استفاده از ۲ میخ برای هر کدام ، آنها را به میز وصل کنید. اگر نمی توانید میخ کوب را از برای انجام این کار وارد میز کنید، می توانید از کناره ها این کار ار انجام دهید.

image آموزش مرحله ای ساخت کمد چوبی کشودار با طرح و نقشه

گام ۱۵:

کشوهای بالا، تخته ی "ش" و "ص". کناره های کشوی بالایی را مانند شکل وصل کنید. نکته ی مهم برای بهتر حرکت کردن کشو این است که تخته ها را کمی بالاتر بیاورید و سپس به کناره ها وازلین بزنید. در این صورت، کف کشو با کف کمد تماس نداشته و به راحتی حرکت می کند، تنها ۳.۶ سانت آنرا بالاتر بیاورید.

image آموزش مرحله ای ساخت کمد چوبی کشودار با طرح و نقشه

گام ۱۶:

عقب کشوهای بالایی، تخته ی "ض". مانند گام قبلی آنها را وصل کنید. شکل کلی به این صورت خواهد بود.

image آموزش مرحله ای ساخت کمد چوبی کشودار با طرح و نقشه

گام ۱۷:

کناره های کشوی پایینی، تخته ی "ط" "ظ". مانند گام ۱۵ آنها را وصل کنید.

image آموزش مرحله ای ساخت کمد چوبی کشودار با طرح و نقشه

گام ۱۸:

عقب و جلوی کشوی پایین ، تخته ی "ع". مانند گام های قبلی آنرا به هم وصل کنید.

image آموزش مرحله ای ساخت کمد چوبی کشودار با طرح و نقشه

گام ۱۹:

جلوی میز. کشو ها را داخل کمد قرا ر دهید. وقتی سر جای خود قرار گرفتند، باید فاصله ی حدودا ۴.۶ بین کشو ها و کمد دیده می شود. این فاصله باید برای تمام کشوها یکسان باشد. اگراندازه درست بود می توانید تخته ی جلوی کشو را با میخ سر جایش محکم کنید.

image آموزش مرحله ای ساخت کمد چوبی کشودار با طرح و نقشه

تک فارس » دکوراسیون » آموزش مرحله ای ساخت کمد چوبی کشودار با طرح و نقشه