قدم اول:

ابتدا لبه پهن کراوات را در سمت راست نگاه دارید و آن را حدود ۳۰ سانتی متر پایینتر از لبه باریک کراوات بکشید.

قدم دوم:

لبه پهن را از روی لبه باریک عبوربدهید و به زیر آن ببرید.

قدم سوم:

یکبار دیگر لبه پهن را برروی قسمت جلوی لبه باریک کراوات بگذرانید.

قدم چهارم:

انتهای آن را از حلقه ایجاد شده عبور بدهید.

قدم پنجم:

جلوی این گره شل را با انگشت سبابه خود نگهدارید و انتهای پهن کراوات را از زیر قسمت جلوی حلقه بگذرانید.

قدم ششم:

انگشت خود را بردارید و بادقت گره را محکم کنید.

با نگه داشتن لبه باریک و جابجا کردن آن، گره کراوات را نسبت به یقه مرتب کنید.

تک فارس » مطالب جالب » آموزش قدم به قدم گره زدن کراوات برای آقایان