۱-سایه و خط چشم بزنید و اجازه بدهید قبل از فر کردن مژه خشک شوند .

image آموزش قدم به قدم همراه با عکس فر کردن مژه ویژه بانوان

۲-برای جلوگیری از شکستگی و لکه دار شدن مژه ها همیشه ریمل را پس از فر کردن مژه استفاده کنید..

image آموزش قدم به قدم همراه با عکس فر کردن مژه ویژه بانوان

۳-مطمئن شوید که مژه هایتان خشک و تمیز باشد. تلاش برای فرکردن مژه های مرطوب باعث میشه آنها خمیده به نظر برسند.

image آموزش قدم به قدم همراه با عکس فر کردن مژه ویژه بانوان۴-فرمژه را ازقسمت پایین باز کرده و مژه ها را داخل دهانه آن قرار دهید چشم خود را به آرامی ببنید و دوباره باز کنید همه مژه هایتان باید داخل دهانه فرمژه قرار گرفته باشد. همیشه باید مژه هایتان به موازات در داخل فرمژه قرار گیرد.

image آموزش قدم به قدم همراه با عکس فر کردن مژه ویژه بانوان

۵-فرمژه را حرکت دهید تا زمانی که به ریشه مژه ها نزدیک بشه اما نه بیش از اندازه که به پوست پلک برسد.

image آموزش قدم به قدم همراه با عکس فر کردن مژه ویژه بانوان

۶-چشم هارا باز نگه دارید و به آرامی فرمژه را ببندید. اگر زمانی احساس فشار و نیشگون کردید مجددا فرمژه را تنظیم کنید.

image آموزش قدم به قدم همراه با عکس فر کردن مژه ویژه بانوان

۷-به آرامی فرمژه را ۵ دفعه باز و بسته کنید . برای حجم دادن مجددا تکرار کنید. دست و صورت خود را ثابت نگه داشته و برای چشم دیگر هم مراحل را تکرار کنید.

image آموزش قدم به قدم همراه با عکس فر کردن مژه ویژه بانوان

هشدارها

زمانی که مژه هایتان داخل فرمژه است آن را یکدفعه نکشید این ممکن است باعث کنده شدن مژه هایتان شود .

هرگز فرمژه خود را با کسی دیگربطور مشترک استفاده نکید یا آن را به کسی قرض ندهید . شما با این کار باعث سرایت عفونت می شود.

این مثل چیزهایی به نظر میرسد که برای شما هیچ وقت اتفاق نمی افتداما اگر فرمژه، ریمل و برس های مژه ی شما اشتراکی باشد این موضوع می تواند اتفاق بیفتد.

همچنین اگر فکر میکنید چشم های شما عفونت کرده آن را در مان کنید زیرا گرچه بسیار نادر است اما عدم درمان آن در طول زمان می تواند باعث کوری شود.