image آموزش عکس به عکس کوتاه موی زنانه در خانه مدل باب گردمدل باب یکی از قدیمی ترین مدلهای کوتاهی مو هست در این پست آموزش کوتاهی از سری مدلهای باب به نام باب گرد را در نظر داریم .

image آموزش عکس به عکس کوتاه موی زنانه در خانه مدل باب گردابتدا موهای نمدار و تمیز را ازفرق وسط باز کنید

image آموزش عکس به عکس کوتاه موی زنانه در خانه مدل باب گردو همینطور قسمت پشت سر نیز یک فرق عمودی باز کرده و موهای انتهای سر را عمود بر این قسمت بندی کنید

image آموزش عکس به عکس کوتاه موی زنانه در خانه مدل باب گردهمین قسمت راهنمای ما خواهد شد این موهایی را که جدا کردیم منظور راهنمایمان را به اندازه ی ۳سانت از دو طرف جدا کرده و فقط قسمت وسز را نیمه ی گردن یا بالای سر گردن با زاویه ی صفر درجه کوتاه می کنیم.image آموزش عکس به عکس کوتاه موی زنانه در خانه مدل باب گرد

حالا قسمتهای ۳سانتی را که جدا کرده بودیم را با زاویه ی ۴۵ درجه ای که به قیچی میدهیم کوتاه می کنیم(نوک قیچی مایل به پایین باشد)

image آموزش عکس به عکس کوتاه موی زنانه در خانه مدل باب گرد

و برای سمت بعدی (راست)هم همینطور با زاویه ی مایل قیچی میزنیم.

image آموزش عکس به عکس کوتاه موی زنانه در خانه مدل باب گردتا بالای گوش بقیه ی موها را ریخته و با کمک راهنما به همان صورت بر اساس راهنما اضافات را کوتاه می کنیم.

image آموزش عکس به عکس کوتاه موی زنانه در خانه مدل باب گرد

بعد از کوتاهی پشت سر تا بالای گوشمی رسیم به کناره های سر را مانند تصویر جدا می کنیم

image آموزش عکس به عکس کوتاه موی زنانه در خانه مدل باب گردبرای کناره های سر نیز با استفاده از یک شاخه ی موی پشت سری به عنوان راهنمای کار گرفته و کوتاه می کنیم زاویه ی کوتاهی نیز ۴۵ درجه میباشد،و این راهنمای کناره ی سر خواهد بود بقیه ی موها را نیز به همین صورت پایین انداخته و با کمک راهنماها کوتاه میکنیم.

image آموزش عکس به عکس کوتاه موی زنانه در خانه مدل باب گرددر پایان کمی پیتاژ کرده و سشوار کشیده و مدل میدهیم میتوانیم موها را بالا زده و یا پایین روی پیشانی بیندازیم.

تک فارس » آرایشی » آموزش عکس به عکس کوتاه موی زنانه در خانه مدل باب گرد