آموزش عکس به عکس نحوه کشیدن الگوی خیاطی

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

آموزش عکس به عکس نحوه کشیدن الگوی خیاطی

image آموزش عکس به عکس نحوه کشیدن الگوی خیاطی

ابزار موردنیاز

برای رسم و برش الگوی خیاطی باید تعدادی ابزار و وسیله را آماده کنید

سوزن ته گرد

سنجاق

تکفارس آی آر

متر اندازه گیری

قیچی

کاغذ الگو.

آموزش رسم الگوی خیاطی برای خودتان

▪ اندازه هایتان را بگیرید

www.takfars.ir

برای اینکه بتوانید به درستی خیاطی کنید و مدل مدنظرتان را متناسب با اندازه های اندامتان بدوزید، متر را بردارید و این بخش ها را اندازه بگیرید

دور سینه تان چقدر است؟ (برای خانم ها) متر را دور پهن ترین بخش سینه بگیرید و اندازه اش را بخوانید.

دور کمرتان چقدر است؟ متر را دور باریک ترین بخش کمر بگیرید و اندازه اش را بخوانید.

قدتان چقدر است؟ کنار دیوار بایستید و از نوک سر تا نوک پا را با متر اندازه بگیرید.

دور گردنتان چقدر است؟ متر را دور گردن بگیرید تا اندازه مناسب برای دوخت یقه را متوجه شوید.

دور رانتان چقدر است؟ پهن ترین بخش ران را با متر اندازه بگیرید.

طول و عرض پشتتان چقدر است؟ برای طول پشتتان از گردن تا کمر را اندازه بگیرید و برای عرض پشت هم پهن ترین قسمت عرضی کمر را اندازه بگیرید.

اندازه سینه تان چقدر است؟ پهن ترین بخش بالای پستان ها را با متر اندازه بگیرید تا اندازه سینه تان مشخص شود.

اندازه آستینتان چقدر است؟ متر را از بخش شانه ها تا سر مُچ بکشید و طول آستین را اندازه بگیرید. البته اینکه متر را تا چه فاصله ای از مچ بکشید به سلیقه و خواست خودتان است.

اندازه شانه ها چقدر است؟ از قسمت گردن تا لبه شانه را با متر اندازه بگیرید.

تک فارس

اندازه عرض بالای بازو چقدر است؟ متر را دور پهن ترین بخش بازویتان نزدیک زیر بغل بگیرید و اندازه را بخوانید.

▪ طرحی از لباس مدنظرتان بکشید

image آموزش عکس به عکس نحوه کشیدن الگوی خیاطی

قرار است چه چیزی بدوزید؟ دامن؟ شلوار؟ شلوارک؟ تاپ؟ یا چیزهای دیگر؟ طرحی از آن را روی کاغذ بکشید. لازم نیست که در طراحی اولیه تان همه چیز دقیق و با جزئیات باشد. طرحی سردستی کافی است. هدف از این کار تشخیص دادن الگوهای لازم است و اینکه چه بخش هایی از لباس را روی الگو درآورید.

مثلا اگر می خواهید پیراهنی ساده بدوزید، برای الگویش فقط نیاز به یک بخش برای جلوی لباس، یک بخش برای پشت لباس و آستین ها دارید.

▪ برای کشیدن الگو کاغذی مناسب آماده کنید

image آموزش عکس به عکس نحوه کشیدن الگوی خیاطی

کاغذی را انتخاب کنید که اندازه باشد، یعنی بتوانید تمام بخش های الگو را روی آن بکشید و قیچی کنید. یک سمت کاغذ حتما باید صاف باشد. سپس خط کش را بردارید و از بالای کاغذ به اندازه قد لباستان علامت بزنید.

برای مثال اگر قدتان ۱متر و ۸۰ سانتی متر است، برای دوختن پیراهنی با طول متوسط باید اندازه طول لباس را حدود ۹۴ سانتی متر بگیرید. برای داشتن پیراهنی که تا پایین زانو برسد، طول لباس را حدود ۱۰۱ سانتی متر و برای داشتن پیراهنی بلند حدود ۱۵۵سانتی متر بگیرید.

لبه صاف کاغذ الگو به رویه مرکزی یا شاخصی برای اندازه گیری قد لباس بدل خواهد شد.

T A K F A R S

نکته مهم

برای تعیین قد لباس به قد خودتان توجه کنید و ببینید که می خواهید اندازه طولی لباستان چقدر باشد. برای دوختن تاپ یا بلوز هم به اندازه طولی پشتتان دقت کنید، یعنی ناحیه کمر به بالا. ببینید که قرار است بلوز یا تاپ تا کدام ناحیه از کمرتان را بپوشاند.

▪ برای تعیین اندازه شانه ها، سینه، کمر و باسن در لباس، خطوط افقی بکشید

image آموزش عکس به عکس نحوه کشیدن الگوی خیاطی

در بخش قبلی با خط کش اندازه قدی لباس را روی کاغذ الگو مشخص کردید. حالا باید خط کش را عمود بر آن خط مستقیم قرار بدهید تا اندازه بخش های افقی بدن را روی کاغذ الگو درآورید. با درنظرداشتن اندازه شانه ها، خط عمود بر اندازه قدی لباس را روی کاغذ الگو رسم کنید تا خط شانه تان مشخص شود.

بعد باید اندازه سینه را روی کاغذ الگو مشخص کنید. در خیاطی با الگو باید به ترتیب اندازه گذاری ها دقت داشته باشید. پس بعد از مشخص شدن خط شانه ها، خط سینه را تعیین کنید. پایین تر از خط شانه روی کاغذ پیش بروید و اندازه سینه را که از قبل گرفته اید روی کاغذ مشخص کنید.

image آموزش عکس به عکس نحوه کشیدن الگوی خیاطی

با همین رویه به بخش پایین تر کاغذ بروید و خط کمر را علامت بزنید. پایین بلوز یا پیراهنتان هم روی باسن قرار می گیرد. البته قد لباس در اختیار خودتان است؛ می توانید طول بلوز را روی کمر، بالای ناف یا روی باسن اندازه کنید.

برای تعیین اندازه هریک از این موارد باید به اندازه های بدنتان دقت کنید که در بخش قبل یادداشتشان کردید.

▪ برای اتصال اندازه های دور سینه، سینه، کمر و باسن خطی بکشید

تک فارس www.takfars.ir

image آموزش عکس به عکس نحوه کشیدن الگوی خیاطی

به اندازه هایتان نگاه کنید و روی خط سینه را در نقطه ای علامت گذاری کنید که یک چهارم طول اندازه گیری شده برای این قسمت است. این کار را برای کمر و باسن هم تکرار کنید. سپس نقطه های مشخص شده برای هر بخش را با خطی منحنی به یکدیگر وصل کنید. نگران نباشید، درباره این بخش در خط بعدی بیشتر توضیح می دهیم.

image آموزش عکس به عکس نحوه کشیدن الگوی خیاطی

برای مثال اگر اندازه دور سینه تان ۱۰۰ سانتی متر است، آن را تقسیم بر ۴ کنید. حاصل عدد ۲۵ است. علامتی روی کاغذ الگو بگذارید که فاصله آن از لبه خط سینه ۲۵ سانتی متر باشد.

این کار باعث می شود که یک لبه از بخش الگوی مرکزی تان شکل بگیرد؛ به شکل های بالا نگاه کنید.

▪ خط گردن و شانه را رسم کنید

image آموزش عکس به عکس نحوه کشیدن الگوی خیاطی

از خط کشی منحنی برای رسم خط گردن استفاده کنید. از بالای خط شانه تا لبه عمودی کاغذ الگو خطی بکشید که شکل یقه را مشخص می کند. (به شکل بالا دقت کنید.) تعیین خط گردن و یقه میزان باز یا بسته بودن یقه را مشخص می کند و سلیقه و خواست خودتان است.

image آموزش عکس به عکس نحوه کشیدن الگوی خیاطی

یادتان باشد که بخش داخلی یقه در ناحیه گردن بلندتر از یقه در ناحیه بیرونی است و باید به این موضوع در طراحی تان دقت کنید. بعد از این ها هم فاصله ای برای حلقه آستین ها در نظر بگیرید و خطی منحنی از پایین شانه تا بخش خط سینه بکشید. (به شکل بالا نگاه کنید.)

تکفارس

▪ در بخش های خطوط منحنی الگو جایی برای درزهای لباس تعیین کنید

image آموزش عکس به عکس نحوه کشیدن الگوی خیاطی

از خط کش یا ابزار مناسب دیگری برای تعیین خطوطی هم راستا با خطوط کلی ترسیم شده روی کاغذ استفاده کنید. حدود ۱-۳ سانتی متر از هر خط رسم شده فاصله ای تعیین کنید و به موازاتش خطی بکشید. این خطوط جای درزهای لباس را مشخص می کنند. (به شکل بالا نگاه کنید.)

image آموزش عکس به عکس نحوه کشیدن الگوی خیاطی

در بخش لبه پایینی لباس هم می توانید فاصله ای در حد همان ۱-۳ سانتی متر برای درزگرفتن بگذارید.

برای مثال اگر قد مدنظر برای لباستان ۱۵۵ سانتی متر است، قد کلی را حدود ۱۵۶-۳ سانتی متر بگیرید.

▪ برای لباس آستین دار الگوی آستین را هم رسم کنید

image آموزش عکس به عکس نحوه کشیدن الگوی خیاطی

در این بخش از آموزش خیاطی با الگو باید سراغ آستین بروید. می خواهید لباستان آستین داشته باشد؟ باید بروید سراغ اندازه هایی که در قسمت دوم گرفتید. طول آستین و بخش بالایی بازویتان چقدر بود؟ با درنظرگرفتن مدل آستین و اندازه ها، شکل این بخش لباس را روی کاغذ الگو بکشید.

برای مثال اگر اندازه آستین مدنظرتان ۱۳ سانتی متر است و قصد دارید که پهنایش را هم ۳۰ سانتی متر در نظر بگیرید، با درنظرگرفتن اندازه طولی و پهنای آستین و همچنین مدلش طرح روی کاغذ کشیده می شود.

takfars.ir

▪ طرح های کشیده شده از روی الگوی لباس را بُرش بزنید

image آموزش عکس به عکس نحوه کشیدن الگوی خیاطی

کاغذ الگوی دیگری بیاورید و الگوهای کشیده شده روی کاغذ قبلی را روی آن قرار بدهید. کاغذها را به هم وصل کنید و بعد از روی خطی که برای درزها کشیده بودید برش بزنید. کاغذ زیری الگوی پشت لباس خواهد بود. برای اینکه برشتان دقیق باشد، بهتر است که ناحیه خط یقه را نبرید.

برای مثال امکان دارد که بخواهید روی یقه کار کنید و قسمت پشت و جلوی آن را مدل هایی بدهید. پس بهتر است در این مرحله به یقه و خط آن دست نزنید.

برای هر تکه از الگویتان اسم یا شماره بگذارید تا کارکردن با آن ها برایتان ساده تر شود.

نکته مهم

تعداد تکه های کاغذ الگو بسته به نوع و مدل لباستان است. برای نمونه اگر می خواهید بلوزی ساده بدوزید، شاید فقط ۴ تکه الگو بخواهید؛ یک تکه برای بخش جلوی لباس، یک تکه برای پشت، یک تکه برای آستین و یک بخش هم برای یقه. اگر بخواهید دامنی کلاوش بدوزید به ۶ تکه الگوی مشابه هم نیاز دارید که با تکه ای از کاغذ الگوی مربوط به بخش کمر به هم متصل می شوند.

آموزش رسم الگوی خیاطی به کمک لباس های آماده

در این بخش از آموزش خیاطی با الگو می خواهیم مدل دیگری از ترسیم الگوها را برایتان توضیح بدهیم. آموزش رسم الگو را در قسمت های قبلی خواندید. حالا سراغ تهیه الگو با لباس های حاضری می رویم، یعنی خیاطی کردن از روی لباسی که در دست دارید و از آن خوشتان می آید. لباس مذکور را مبنا قرار می دهید و از رویش الگویی برای دوخت لباسی شبیه به آن تهیه می کنید.

▪ کاغذ الگویتان را از وسط تا کنید

تک فارس آی آر

image آموزش عکس به عکس نحوه کشیدن الگوی خیاطی

تکه ای کاغذ الگو را برش دهید که بزرگ تر از لباس مدنظرتان باشد و آن را از وسط تا کنید. سپس کاغذ را روی سطحی صاف قرار بدهید.

اگر می خواهید هنگام کار لباس کاملا ثابت روی کاغذ قرار بگیرد، از تخته سه لا استفاده کنید. یعنی آن را روی تخته ای ثابت قرار بدهید.

▪ لباس را عمودی تا کنید و در بخش درزها سنجاق بزنید

image آموزش عکس به عکس نحوه کشیدن الگوی خیاطی

برای الگوبرداری، لباس مدنظرتان را عمودی تا کنید و در بخش درزهای لباس سنجاق بزنید. دو بخش لباس را که روی هم می گذارید کامل به هم سنجاق کنید. (عکس زیر را ببینید.)

image آموزش عکس به عکس نحوه کشیدن الگوی خیاطی

وقتی از لباس برای رسم الگو استفاده می کنید، برای هر بخش الگویی جداگانه می کشید. در این مرحله فقط کافی است روشی را پیگیری کنید که گفته شد و لباس را تا کنید و سنجاق بزنید.

نکته مهم

هنگام تهیه الگو خیاطی به کمک لباس حاضری باید حواستان به اندازه ها باشد. آیا لباسی که از رویش الگوبرداری می کنید اندازه تان است؟ اگر لباس کاملا اندازه تان باشد، در مراحل بعدی برای اندازه کردن دقیق لباس به دردسر نخواهید افتاد.

TakFars

▪ لباس را روی کاغذ الگو خیاطی بگذارید و آن را در مکان ثابت کنید

image آموزش عکس به عکس نحوه کشیدن الگوی خیاطی

لباس را روی کاغذ الگو بگذارید و بعد سوزن هایی را در فاصله ۷-۵ تا ۱۰ سانتی متر از لبه کاغذ الگو به کاغذ و لباس بزنید تا به هم متصل شوند. این کار مانع از تکان خوردن لباس هنگام رسم الگو می شود.

اگر لباستان آستین دارد، آن ها را به سمت داخل لباس تا کنید که مزاحم کارتان نباشند.

این روش بیشتر برای لباس های ساده جواب می دهد نه لباس هایی با مدل پیچیده .

▪ طرح لباس آماده را روی کاغذ الگو خیاطی بکشید

image آموزش عکس به عکس نحوه کشیدن الگوی خیاطی

از مداد، گچ یا ابزار مخصوص رسم الگو روی کاغذ (رولت خیاطی که شبیه پیتزابُری کوچک است) استفاده کنید. در این مرحله لازم نیست که خطوط ترسیمی تان چندان دقیق باشند.

اگر کشیدن طرح بخش هایی از لباس که چندلایه است برایتان دشوار می شود، از همان ابزار رسم الگو استفاده کنید که گفته شد.

▪ لباس آماده را بردارید و خطوط کشیده شده قبلی را روی کاغذ پررنگ کنید

تک فارس

image آموزش عکس به عکس نحوه کشیدن الگوی خیاطی

لباس را بردارید و با مداد یا خودکاری مناسب، خطوط طرح کشیده شده روی کاغذ الگو را پررنگ کنید. حالا می توانید برای بخش های مختلف الگو نام یا شماره هم بگذارید.

برای مثال می توانید بخش های مختلف لباس را با عدد یا شماره روی الگو مشخص کنید یا بنویسید پشت تی شرت، الگوی جلوی لباس و… .

▪ روی کاغذ الگو برای درز لباس هم خطوطی بکشید

image آموزش عکس به عکس نحوه کشیدن الگوی خیاطی

در فاصله تقریبی ۱-۳ سانتی متر از خطوط ترسیم شده روی کاغذ، خطوطی هم برای جای درز لباس بکشید. ترسیم این خطوط برای تهیه الگو خیاطی واجب است.

الگوهای آماده موجود در فروشگاه ها، معمولا به جای ۱-۳ سانتی متر فاصله ای ۱-۶سانتی متری روی کاغذ الگو قرار می دهند. این کار باعث می شود که دستتان برای مرحله بعدی دوخت ودوز بازتر باشد.

▪ برای هر بخش از لباس الگویی جداگانه تهیه کنید

image آموزش عکس به عکس نحوه کشیدن الگوی خیاطی

چند تکه کاغذ بردارید و برای هربخش از لباس طرحی روی کاغذ بکشید و الگوهایی جداگانه تهیه کنید. اگر طرح لباس آماده را روی یک تکه از کاغذ الگو کشیده اید، باید برای بخش پشت لباس هم همان الگو را روی تکه دیگری از کاغذ پیاده کنید.

www.takfars.ir

برای مثال اگر می خواهید از روی تی شرتی آماده لباس بدوزید، باید دو تکه کاغذ الگو برای پشت و جلوی لباس داشته باشید. رسم الگوی بالاتنه به روش ساده ای که گفته شد ممکن است.

نکته مهم

نام گذاری یا شماره گذاری بخش های مختلف کاغذ الگو کار خوبی است و باعث می شود هنگام برش پارچه گیج و سردرگم نشوید.

▪ بخش های مختلف الگو را برش بدهید

image آموزش عکس به عکس نحوه کشیدن الگوی خیاطی

از قیچی تیزی برای بریدن بخش های مختلف الگوی کاغذی استفاده کنید. به خطوط و دولایه بودن کاغذ دقت کنید که الگو خراب نشود. حالا الگویتان آماده است و می توانید آن را روی پارچه پیاده سازی کنید. بعد هم نوبت دوختن می شود.

هشدار! این مطلب صرفا جنبه آموزشی دارد و برای استفاده از آن لازم است حتما با مشاور مربوطه یا پزشک متخصص مشورت کنید. اطلاعات بیشتر

آموزش تعویض گلدان بدون خراب شدن گل
  1. آموزش نحوه باز کردن درب پارکینگ بدون ریموت

  2. آموزش عکس به عکس نحوه ریشه زنی در بافتنی

  3. آموزش نحوه نگهداری قلمه زدن و پرورش گیاه حسن یوسف

  4. آموزش پاک کردن و رفع بوی بد استفراغ از فرش و لباس

  5. آموزش پاک کردن انواع لکه از روی فرش

  6. عکس و مشخصات کامل گل های فصل بهار

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات