image آموزش عکس به عکس مراحل گل شینیون مویی برای خانم ها

image آموزش عکس به عکس مراحل گل شینیون مویی برای خانم ها

برای درست کردن این گل تزیینی که می تواند برای شینیون عروس هم به کار برده شود به طریق زیر عمل می کنیم. ابتدا موهای متری یک سر دوخت را به پنج قسمت مساوی تقسیم کرده که هر قسمت یک گلبرگ محسوب می شود. اندازه هر گلبرگ را ۵ سانتیمتر در نظر بگیرید.

image آموزش عکس به عکس مراحل گل شینیون مویی برای خانم ها

یک کش کوچولو به انتهای موی یک سر دوختمان می بندیم. مطابق تصویر، کش باید به طرف دوخته شده ی موها نزدیک باشد.

image آموزش عکس به عکس مراحل گل شینیون مویی برای خانم ها

به کمک یک شانه دندانه ریز، مقداری ژل هارد یا چسب مو را بر می داریم و روی سطحی که می خواهیم به موها حالت دهیم می کشیم.

image آموزش عکس به عکس مراحل گل شینیون مویی برای خانم ها

با شانه ای که به مواد مرحله ی قبل آغشته است موها را روی سطح مورد نظر شانه می کنیم. به این ترتیب بهتر می توانیم به آنها حالت یک گلبرگ بدهیم.

image آموزش عکس به عکس مراحل گل شینیون مویی برای خانم ها

گلبرگ را به شکل روبان بین دو دستمان می کشیم تا تارهای مو کاملاً بهم بچسبند.

image آموزش عکس به عکس مراحل گل شینیون مویی برای خانم ها

ابتدا و انتهای گلبرگ را با یک کش کوچک می بندیم.

image آموزش عکس به عکس مراحل گل شینیون مویی برای خانم ها

برای براق شدن گلبرگمان روی آنها مقداری فیکساتور مو می زنیم و اجازه می دهیم تا این پنج گلبرگی که درست کرده بودیم خشک شوند.

image آموزش عکس به عکس مراحل گل شینیون مویی برای خانم ها

بعد از خشک شدن گلبرگ ها، آن ها را با یک کش کوچک به هم وصل می کنیم. برای زیباتر شدن گلمان یک گیره مویی را از میان یک مروارید درشت عبور داده و از آن در مرکز گل استفاده می کنیم. ما می توانیم گل شینیونمان را با کمک یک سنجاق سر بزرگ بین شینیون موی عروس قرار بدهیم.

image آموزش عکس به عکس مراحل گل شینیون مویی برای خانم ها

موارد مورد نیاز

image آموزش عکس به عکس مراحل گل شینیون مویی برای خانم ها

* موهای آماده متری به رنگ دلخواه از نوعی که یک طرف آن دوخته شده باشد).

* قیچی

* کش های کوچک و باریک

* ژل موی هارد

* شانه ی دندانه ریز

* فیکساتور مو

* مروارید درشت

* گیره ی مویی

تک فارس » آرایشی » آموزش عکس به عکس مراحل گل شینیون مویی برای خانم ها