ابتدا دو مستطیل از یونولیت به اندازه هم قیچی نمایید.

image آموزش عکس به عکس ساخت گوسفند بامزه برای بچه ها

آنها را با استفاده از یک سطح زبر بتراشید تا دو بیضی برای شما بدست آید.

image آموزش عکس به عکس ساخت گوسفند بامزه برای بچه ها

خمیر گل چینی تهیه نمایید و آنرا به رنگ مشکی در آورده و لوله باریکی از آن تهیه نمایید.

image آموزش عکس به عکس ساخت گوسفند بامزه برای بچه ها

لوله را به شش قسمت مساوی تقسیم نموده که ۴ تای آن را بوسیله چاقو برای قسمت پای بره مانند شکل زیر شکل بدهید.

image آموزش عکس به عکس ساخت گوسفند بامزه برای بچه ها

با خمیر باقیمانده یک اشک شبیه سر بره بسازید و دو اشک باریک برای قسمت گوش بره تهیه کنید.

image آموزش عکس به عکس ساخت گوسفند بامزه برای بچه ها

روی صورت بره و در قسمت بینی دو سوراخ ایجاد نمایید.

یک لوله باریک نیز برای قسمت دم بره به صورت اریب شکل دهید.

image آموزش عکس به عکس ساخت گوسفند بامزه برای بچه ها

حالا وقت چسباندن اعضای ساخته شده بدن گوسفند به همدیگر است.

ابتدا یکی از یونولیت های بیضی را بردارید و مانند آنچه در شکل زیر میبینید قسمت دست و پای گوسفند و همچنین دم آن را در قسمت های مربوط بچسبانید.

اگر از این بره برای آویز میخواهید استفاده نمایید یک تکه کاموا و یا نخ تزیینی نیز در قسمت بالای بره بچسبانید.

image آموزش عکس به عکس ساخت گوسفند بامزه برای بچه ها

سپس قسمت دیگر بدن بره که همان یونولیت بیضی دیگر است را با چسب حرارتی روی کار میچسبانیم و کار را محکم میکنیم.

image آموزش عکس به عکس ساخت گوسفند بامزه برای بچه ها

حالا کلاف کاموا را برداشته و کاموا را چندین دور به دور هر دو یونیت بپیچید.

این کار را تا جایی انجام دهید که دیگر سطحی از یونولیت پیدا نباشد.

image آموزش عکس به عکس ساخت گوسفند بامزه برای بچه ها

برای بره با خمیر چشم بسازید و بچسبانید.

سر بره را بر روی سطح کاموا بچسبانید.

بره را با پاپیون تزیین نمایید.

image آموزش عکس به عکس ساخت گوسفند بامزه برای بچه ها

مواد لازم

یونولیت با قطر کم

چسب حرارتی

خمیر گل چینی به رنگ مشکی

کاموا به رنگ سفید و یا کرم رنگ

تک فارس » مطالب جالب » آموزش عکس به عکس ساخت گوسفند بامزه برای بچه ها