image آموزش عکس به عکس ساخت گل رز تزیینی با جعبه تخم مرغ

مراحل انجام کار به وضوح در تصاویر زیر نشان داده شده است.

▪ در تصویر چهارم اون نقاط سفید رنگ چسبه سوراخ نیست

▪ در تصویر پنجم یک دستگاه قالب زن برای کاسبرگ هاست که اگر ندارید هیچ ایرادی نداره الگوی آن را بکشید و از روی مقوا ببرید.

▪ نوار چسب گلسازی هم یک نوار سبز رنگ برای ساقه است.

مواد مورد نیاز

کارتن تخم مرغ

الگوری کاسبرگ یا قالب پانچ کاسبرگ

قیچی

چسب

رنگ و قلم مو

سیم و نوار چسب گل سازی

image آموزش عکس به عکس ساخت گل رز تزیینی با جعبه تخم مرغ

image آموزش عکس به عکس ساخت گل رز تزیینی با جعبه تخم مرغ

image آموزش عکس به عکس ساخت گل رز تزیینی با جعبه تخم مرغ

image آموزش عکس به عکس ساخت گل رز تزیینی با جعبه تخم مرغ

image آموزش عکس به عکس ساخت گل رز تزیینی با جعبه تخم مرغ

image آموزش عکس به عکس ساخت گل رز تزیینی با جعبه تخم مرغ

تک فارس » دکوراسیون » آموزش عکس به عکس ساخت گل رز تزیینی با جعبه تخم مرغ