image آموزش عکس به عکس ساخت گردنبد طیبی مرواریدی

وسایل موردنیاز:

مروارید، میخ مخصوص جواهر سازی و انواع انبر.

image آموزش عکس به عکس ساخت گردنبد طیبی مرواریدی

یکی از میخها رو برداریداول یه مروارید بزرگ بعد مروارید کوچکتر رو اضافه کنید و سپس انتهای میخ رو با انبر حلقه کنید.

image آموزش عکس به عکس ساخت گردنبد طیبی مرواریدی

image آموزش عکس به عکس ساخت گردنبد طیبی مرواریدی

حالا دوباره یه میخ مروارید بزرگ و مروارید کوچک رو آماده کنید و مطابق تصویر از حلقه ای که برای مهره اول درست کردین عبور بدین حالا انتهای این میخ رو هم حلقه کنید این کارو ادامه بدین تا اخر (تقریبا ۷۰ مهره )به همین ترتیب.

image آموزش عکس به عکس ساخت گردنبد طیبی مرواریدی

آخرین مروارید رو که از میخ عبور دادین انتهای میخ رو خلقه کنید و یه گیره بهش اضافه کنید.به قسمت ابتدای گردنبد نیز یه حلقه اضافه کنید.

image آموزش عکس به عکس ساخت گردنبد طیبی مرواریدی

تک فارس » مطالب جالب » آموزش عکس به عکس ساخت گردنبد طیبی مرواریدی