image آموزش عکس به عکس ساخت کیف دستی خرید با رول دستمال کاغذی

گام اول :رول ها را ببرید

در این مرحله باید رول های کاغذ را از عرض برش بزنید. عرض هر کدام از این برش ها نباید بیشتر از ۱.۵ سانتیمتر باشد.

گام دوم :گره اول را بسازید

image آموزش عکس به عکس ساخت کیف دستی خرید با رول دستمال کاغذی

اولین گره

این کیف کاغذی از گره های کاغذی ساخته میشود. با وصل کردن تکه هایی که در مرحله قبل بریدید، می توانید چند گره بسازید که وصل شدن آنها به هم کیف کاغذی را میسازد.

image آموزش عکس به عکس ساخت کیف دستی خرید با رول دستمال کاغذی

ساخت گره اول

چهارتا از تکه ها را بردارید و آنها را مطابق تصویر بالا داخل هم فرو کنید. وقتی هر چهار تکه را داخل هم فرو کردید، آنها را خوب بکشید تا کاملاً بهم قفل بشوند.

گام سوم :گره دوم را بسازید

image آموزش عکس به عکس ساخت کیف دستی خرید با رول دستمال کاغذی

ساخت گره دوم

گره دوم را با همان روش و اضافه کردن سه برش دیگر به گره اول درست کنید. این برش های کاغذی را به سمت راست گره اول اضافه کنید.

گام چهارم :یک ردیف گره بسازید

image آموزش عکس به عکس ساخت کیف دستی خرید با رول دستمال کاغذی

ساخت یک ردیف گره

با همین روش طول ردیف گره های کاغذی را بیشتر کنید تا به طول مورد نظرتان برای کیف کاغذی برسد. ردیف گره های کاغذی را همینطور به سمت راست ادامه بدهید تا درازتر بشود.

گام پنجم :گوشه ها را برجسته کنید

image آموزش عکس به عکس ساخت کیف دستی خرید با رول دستمال کاغذی

برجسته کردن گوشه ها

حالا مطابق تصویر ردیف های را بزرگتر کنید و با اضافه کردن چهار مثلث به هر گوشه، ارتفاع سازه را بیشتر کنید.

image آموزش عکس به عکس ساخت کیف دستی خرید با رول دستمال کاغذی

برجسته کردن گوشه ها

گام ششم :کیف را بلندتر کنید

image آموزش عکس به عکس ساخت کیف دستی خرید با رول دستمال کاغذی

بلند تر کردن کیف

بعد از اضافه کردن گوشه ها باید روی افزایش ارتفاع کیف کاغذی کار کنید. ساخت ردیف ها را بصورت عمودی ادامه بدهید تا به کیف به ارتفاع دلخواه تان برسد.

image آموزش عکس به عکس ساخت کیف دستی خرید با رول دستمال کاغذی

بلند تر کردن کیف

گام هفتم :لبه ها را ببندید

image آموزش عکس به عکس ساخت کیف دستی خرید با رول دستمال کاغذی

بستن لبه ها

image آموزش عکس به عکس ساخت کیف دستی خرید با رول دستمال کاغذی

بستن لبه ها

بعد از اینکه قد کیف کاغذی به اندازه مورد نظرتان رسید، باید لبه های ردیف آخر گره ها را ببندید. سر گره های کاغذی را به سمت پایین خم کنید و با کمک سوزن یک نخ از بین آنها رد کنید. می توانید بجای نخ از ربان یا طناب های کنفی هم استفاده کنید. بجای نخ و سوزن می توانید از چسب، چسب نواری دو طرفه یا هر نمونه مشابه دیگری هم استفاده کنید.

کیف کاغذی آماده است

image آموزش عکس به عکس ساخت کیف دستی خرید با رول دستمال کاغذی

حالا می توانید به کیف کاغذی تان یک بند وصل کنید یا از آن به عنوان سبد استفاده کنید و وسایل تان را داخل آن بریزید. این کاردستی ساده را می توانید با انواع دیگر کاغذ هم امتحان کنید. اگر میخواهید سبد یا کیف کاغذی تان زیباتر بشود، باید رول های کاغذ را قبل از بریدن رنگ بزنید.