image آموزش عکس به عکس ساخت کاسه تزیینی برای دکور روی میز

وسایل لازم : ۲۵۰ میلی لیتر سفت کننده الیاف ( ترکیب نشاسته و چسب چوب)

یک کاسه نخ کنف

نایلون سلوفون

قیچی

یک کاسه کوچک برای درست کردن محلول سفت کننده الیاف

یک کاسه برای قالبگیری

مراحل ساخت :

image آموزش عکس به عکس ساخت کاسه تزیینی برای دکور روی میز

وسایل مورد نیاز را آماده می کنیم و کاسه مورد نظر را نایلون می پوشانیم

کاسه ای را که می خواهیم برای شکل دادن به کاسه خودمان استفاده کنیم٬ با نایلون می پوشانیم.

image آموزش عکس به عکس ساخت کاسه تزیینی برای دکور روی میز

نخ های کنفی را به اندازه های مساوی می بریم و درون سفت کننده الیاف می خوابانیم تا خیس شوند

نخ های کنفی را به اندازه های مساوی و حدود ۳۰ سانتیمتر می بریم و آنها را درون سفت کننده الیاف می خوابانیم تا کاملا خیس شوند.

image آموزش عکس به عکس ساخت کاسه تزیینی برای دکور روی میز

نخ های کنفی خیس خورده را به دیواره بیرونی کاسه می پیچیم و می گذاریم خشک شوند

کاسه قالب مان را بر عکس می کنیم و روی دیواره بیرونی آن شروع می کنیم به پیچیدن نخ های کنفی که در نشاسته و چسب چوب خیسانده ایم. وقتی به اندازه کافی و دلخواه نخ ها را پیچیدیم منتظر می شویم تا خشک شود.

image آموزش عکس به عکس ساخت کاسه تزیینی برای دکور روی میز

وقتی نخ ها کاملا خشک شدند٬ نایلونی که روی کاسه کشیده ایم را به آرامی از کاسه جدا می کنیم

وقتی نخ ها کاملا خشک شدند٬ نایلونی که روی کاسه کشیده ایم را به آرامی از کاسه قالب گیری جدا می کنیم.

image آموزش عکس به عکس ساخت کاسه تزیینی برای دکور روی میز

بعد از اینکه نایلون را از کاسه مان جدا کردیم٬ باید چسب ها و نشاسته های بین نخ ها را بتراشیم

بعد از اینکه نایلون را از کاسه مان جدا کردیم٬ باید با حوصله چسب ها و نشاسته های بین نخ ها را بتراشیم و آن را پاک کنیم. ( برای اینکار از یک چاقوی باریک استفاده کنید)

image آموزش عکس به عکس ساخت کاسه تزیینی برای دکور روی میز

این کاسه بیشتر جنبه تزیینی دارد و تحمل میوه های خیس و سنگین را ندارد

امیدوارم این کاسه کنفی را دوست داشته باشید. توجه داشته باشید که این کاسه بیشتر جنبه تزیینی دارد و تحمل میوه های خیس و سنگین را ندارد.