image آموزش عکس به عکس ساخت کاردستی جا لباسی

ابتدا یک تکه چوب باریک یا نئوباپ به اندازه ای که میخواهید سطح جالباسی تان باشد، ببرید. از یک کاغذ رنگی طرح دار بزرگ استفاده کرده و آن را روی سطح نئوپان بچسبانید.

image آموزش عکس به عکس ساخت کاردستی جا لباسی

تعداد لیوان هایی که میخواهید روی جالباسی نصب کنید را متناسب با طول تخته جالباسی انتخاب کرده و فاصله بین لیوان ها را با متر و مداد مشخص کنید.

جای لیوان ها را به اندازه های یکسان روی تخته مشخص کنید

image آموزش عکس به عکس ساخت کاردستی جا لباسی

با دریل کف لیوان و سطح چوب را سوراخ کرده و لیوان ها را محکم به سطح چوب پیچ کنید.

image آموزش عکس به عکس ساخت کاردستی جا لباسی

برای تزیین بیشتر می توانید از برچسب های طرح دار رنگی استفاده کنید.

image آموزش عکس به عکس ساخت کاردستی جا لباسی

image آموزش عکس به عکس ساخت کاردستی جا لباسی

وسایل لازم برای ساخت جالباسی بچگانه با لیوان پلاستیکی

تک فارس » مطالب جالب » آموزش عکس به عکس ساخت کاردستی جا لباسی