همه دوست داریم که هدایای خود را در بسته بندی های خاص و زیبا قرار داده و به فرد موردنظرمان اعطا کنیم. به همین خاطر، شاید بد نباشد خودمان با چند روش جالب برای این کار آشنا شده و در خانه مدل های مختلف کادوپیچ کردن را امتحان کنیم:

پاکت های قلبی

image آموزش عکس به عکس ساخت و تزیین جعبه های هدیه

گل های رز کاغذی

image آموزش عکس به عکس ساخت و تزیین جعبه های هدیه

پروانه برای تزئین روی جعبه کادو

image آموزش عکس به عکس ساخت و تزیین جعبه های هدیه

جعبه قلبی برای هدایای کوچک

image آموزش عکس به عکس ساخت و تزیین جعبه های هدیه

پاپیون کاغذی

image آموزش عکس به عکس ساخت و تزیین جعبه های هدیه

پاپیون کاغذی

image آموزش عکس به عکس ساخت و تزیین جعبه های هدیه

ستاره کاغذی برای روی جعبه کادو

image آموزش عکس به عکس ساخت و تزیین جعبه های هدیه

جعبه توپی کاغذی برای تزئین جعبه یا قرار دادن هدایای ریز همانند زیورآلات

image آموزش عکس به عکس ساخت و تزیین جعبه های هدیه

تک فارس » مطالب جالب » آموزش عکس به عکس ساخت و تزیین جعبه های هدیه