لوازم مورد نیاز

چسب حرارتی

یک تخته از جنس فیبر که با کاغذ سفید روکش شده است

قیف هایی به رنگ چوب در چند سایز. اگر این قیف ها را در دسترس ندارید می توانید با کاغذهای رنگی قیف هایی در چند ساز درست کنید.

image آموزش عکس به عکس ساخت درکوب برای تزیین درب ورودی

با چسب حرارتی تمامی قیف ها را از لبه بیرونی تخته فیبر بچسبانید. برای ردیف اول قیف ها را به صورت کاملا خوابیده بچسبانید. برای ردیف بعدی، قیف ها را کمی مایل کرده و بچسبانید. همین روند را ادامه دهید تا سطح رویی تخته کاملا با قیف ها پوشیده شود.این روند باید طوری ادامه پیدا کند تا در قسمت وسط قیف ها کاملا ایستاده باشند.لبه های تخته را قبف های بزرگ و هر ردیف به داخل را از قیف های کوچک می چسبانیم.

image آموزش عکس به عکس ساخت درکوب برای تزیین درب ورودی

تک فارس » دکوراسیون » آموزش عکس به عکس ساخت درکوب برای تزیین درب ورودی