وسایل مورد نیاز برای ساخت انگشترصدفی :

صدف

چسب حرارتی

پایه انگشتر

رنگ طلایی

image آموزش عکس به عکس درست کردن نگین انگشتر با صدف

image آموزش عکس به عکس درست کردن نگین انگشتر با صدف

image آموزش عکس به عکس درست کردن نگین انگشتر با صدف

ساخت این انگشتر دست ساز بسیار آسان است.با داشتن یک صدف زیبا و کمی چسب و رنگ می توانید این انگشترصدفی زیبا را درست کنید.