ابتدا مو را براشینگ و با کمی موس مرطوب کرده و یک دم اسبی مرتب و زیبا ایجاد کنید.

بعد لایه ای باریک از موی دم اسبی را برداشته و ان را مانند شکل زیربپیچانید.

هرچه لایه های مو نازک تر باشد این مدل زیبا تر به نظر می رسد.

image آموزش عکس به عکس درست کردن مدل موی زنانه شینیون خورشیدی

لایه ها را آنقدر بپیچانید که دیگر پیچانده نشود.

انتهای آن را با سنجاق سر یا کلیپس های کوچک تزئینی ثابت کنید.

image آموزش عکس به عکس درست کردن مدل موی زنانه شینیون خورشیدی

همینطور لایه لایه مو برداشته ، آن را بپیچانید و با سنجاق سر انتهای آن را ثابت کنید.

image آموزش عکس به عکس درست کردن مدل موی زنانه شینیون خورشیدی

تا اینجا شما یک شینیون زیبا ایجاد کرده اید.

می توانید نیمی از مو را مانند شکل زیربه همان حالت دم اسبی رها کنید.

image آموزش عکس به عکس درست کردن مدل موی زنانه شینیون خورشیدی

یا می توانید همه ی موی دم اسبی را مانند شکل زیر بطور کامل لایه لایه بپیچید و و در اطراف دم اسبی ثابت کنید. سعی کنید حلات قرینه سازی را رعایت کنید و لایه های انتخابی تقریبا یکسان باشند.

image آموزش عکس به عکس درست کردن مدل موی زنانه شینیون خورشیدی

در این تصویر انتهای لایه ها به طرف داخل بوکل سنجاق شده است .

می توانید نوک تیز لایه ها را به طرف بیرون سنجاق کنید و در نهایت با اتو مو و ژل آنها را بصورت تیز تیز در اطراف بوکل ایجاد شده نمایش دهید.

در این صورت خورشیدی زیبا ایجاد کرده اید.