image آموزش عکس به عکس درست کردن انگشتر نگین دار دخترانه

در این آموزش تصویری شما یاد میگیرید با سنگ زینتی برای خود نگین انگشتر درست کنید.

ابتدا سنگ تزیینی مورد نظر خود را همانند تصویر با سیم آماده چسباندن روی انگشتر کنید و با استفاده از چسب قطره ای نگین را روی سنگ بچسبانید.

image آموزش عکس به عکس درست کردن انگشتر نگین دار دخترانه

image آموزش عکس به عکس درست کردن انگشتر نگین دار دخترانه