image آموزش عکس به عکس حالت و مدل دادن به موهای صاف

کسانی که موهی صاف و لختی دارند سخت تر میتوانند با سشوار و قبیلش موهای خود را آرایش کنند.

image آموزش عکس به عکس حالت و مدل دادن به موهای صاف

موهای تمیز را براشینگ کرده و با فرقی که میبینید یعنی از پشت گوش تا گوش را جدا کنید قسمت پشت سر را دم اسبی کنید

image آموزش عکس به عکس حالت و مدل دادن به موهای صاف

در اینجا از شانه به عنوان راهنما و گیره استفاده کردیم همونطور که در تصویر هم میبینید قسمت جلویی مو را به شانه گیر می دهیم و بقیه ی موهارو دور دم اسبی میپیچیم و کش را پنهان میکنیم

image آموزش عکس به عکس حالت و مدل دادن به موهای صاف

دم اسبی زیبایی می سازیم حالا انتهای موهایی که پیچیده شده را زیر موها کیپس کوچک تا ثابت بایستد

image آموزش عکس به عکس حالت و مدل دادن به موهای صاف

image آموزش عکس به عکس حالت و مدل دادن به موهای صاف

به همین سادگی دم اسبی تمیزی خواهید داشت ئو تصویر زیر از بالا و از پشت مدل را نشان میدهد

image آموزش عکس به عکس حالت و مدل دادن به موهای صاف

میتونید روی دم اسبی را با سه شاخه از موهای پیچ خورده شکیل تر کنید.همونطور که در تصویر هم مشاهده میکنید فرق جلوی سر از بالای گوش شروع میشود.

image آموزش عکس به عکس حالت و مدل دادن به موهای صاف

مدلی دیگر همراه بافت

image آموزش عکس به عکس حالت و مدل دادن به موهای صاف

از بالای سر ۳ قسمت از موها را جدا کرده و ببافید

image آموزش عکس به عکس حالت و مدل دادن به موهای صاف

حالا موها را ساده ببافید در قسمت از بافت سه تایتان یکی از بافت ها را دخیل کنید

image آموزش عکس به عکس حالت و مدل دادن به موهای صاف

بافت را از نزدیک میتوانید مشاهده کنید بسیار ساده و شکیل

image آموزش عکس به عکس حالت و مدل دادن به موهای صاف