image آموزش عکس به عکس برش انبه برای استفاده بهتر

روش اول: با استفاده از یک چاقوی تیز مانند شکل بر روی ان شیار هایی ایجاد نمایید.

image آموزش عکس به عکس برش انبه برای استفاده بهتر

با کمک دست ان را به سمت بیرون بفشارید تا شیار ها از هم باز شوند .

image آموزش عکس به عکس برش انبه برای استفاده بهتر

با استفاده از یک چاقوی کوچک گوشت مانگو ها را از پوست ازاد کنید

image آموزش عکس به عکس برش انبه برای استفاده بهتر

روش دوم : انبه ها را پوست بکنید و برش بدهید و پره پره ببرید

image آموزش عکس به عکس برش انبه برای استفاده بهتر

با این پره ها می توانید سالاد میوه درست کنید و یا حتی در تهیه انواع تارت ها از ان کمک بگیرید .

image آموزش عکس به عکس برش انبه برای استفاده بهتر

تک فارس » آشپزی » آموزش عکس به عکس برش انبه برای استفاده بهتر