image آموزش عکس به عکس بافت موی زنانه مدل تاج سر

از کمی پایین تر از تاج سر ، دسته ای از مو را مانند شکل ، قسمت کرده بطوری که به کمی پائین تر از تیزی گوش ختم شود .

image آموزش عکس به عکس بافت موی زنانه مدل تاج سر

تکه ی جدا شده را با کمک کلیپس ثابت کنید. همانطور که در شکل می بینید بطورعمودی یک دسته مو را جدا کرده ( یک رج جدا می کنیم)به سه قسمت مساوی تقسیم و یک یافت ساده از زیر می زنیم .(بافت ساده از زیر = رشته های چپ و راست به زیر لایه ی وسط برده و بافته می شود .)

image آموزش عکس به عکس بافت موی زنانه مدل تاج سر

از زیر این بافت ساده یک دسته کوچک مو دوباره بطور عمودی بردارید و آن را به موهای داخل کلیپس اضافه کنید. این دسته ی جدا شده برای تزیین و بطور جداگانه بافته می شود ولی فعلا آن را به کلیپس اضافه می کنیم.

image آموزش عکس به عکس بافت موی زنانه مدل تاج سر

به بافت هلندی ادامه دهید . توجه داشته باشید که تکه های نازک تر را از بالا و تکه های ضخیم تر را از پایین اضافه کنید .

image آموزش عکس به عکس بافت موی زنانه مدل تاج سر

با رعایت نوع بافت دور تا دور سر شروع به بافتن کنید . این بافت باید بر روی یک خط و منظم انجام بگیرد

image آموزش عکس به عکس بافت موی زنانه مدل تاج سر

تاج را تا اخر ببافید و انتهای آن را با کش بافت ببندید.

image آموزش عکس به عکس بافت موی زنانه مدل تاج سر

تکه ای از مو را که برای تزیین جدا کرده بودیم بطور جداگانه می بافیم و انتهای آن را نیز با کش بافت محکم می کنیم.

image آموزش عکس به عکس بافت موی زنانه مدل تاج سر

آن را بطور دلخواه و به شکل نیم دایره در زیر تاج فیکس می کنیم . هنگام فیکس کردن این بافت مکان قرینه را بیابید . تا زیبایی تاج را بهتر نشان دهد.

image آموزش عکس به عکس بافت موی زنانه مدل تاج سر

سنجاق را طوری بکار ببرید که در چین و برجستگی های تاج بافته شده پنهان شود.

image آموزش عکس به عکس بافت موی زنانه مدل تاج سر

حالا ادامه ی بافت تاج را به دور تاج بافته شده بپیچید. آن را باید در جهتی که بافت را شروع کرده اید بپیچید نه خلاف جهت.

image آموزش عکس به عکس بافت موی زنانه مدل تاج سرانتهای بافت را در زیر تاج مخفی و با سنجاق سر ثابت کنید بطوری که سنجاق آن دیده نشود.

می توانید برای احتیاط بیشتر در پشت تاح یک یا دو جای دیگر را نیز با سنجاق محکم کنید.

image آموزش عکس به عکس بافت موی زنانه مدل تاج سر

این هم یک تاج زیبا با بافت هلندی !

image آموزش عکس به عکس بافت موی زنانه مدل تاج سرتاج هلندی از پشت سر با گیس تزئینی نیم دایره در زیر.

تک فارس » آرایشی » آموزش عکس به عکس بافت موی زنانه مدل تاج سر