image آموزش عکس به عکس بافت دستبند دوستی طرح اریب رنگی

برای این طرح بهتر است از نخ کاموای بدون پرز استفاده کنید یا اگه از دمسه خواستید استفاده کنید تعداد نخها رو بیشتر کنید که دستبندتون خیلی نازک نشه؛همانطور که در تصویر میبینید ۶ تا رنگ لازم داریم و ترتیب چیدن نخ هارو هم میبینید ،سوالی که برای خیلی از دوستان بود ابتدای گره بود که در این پست باز قرار دادیم ۳تا نخ بلند بردارید و از وسط تا بزنید و حلقه درست کنید ،این دستبند ۴ تا رج دارد که رج اول همه گی گره از سمت چپ لازم دارند.

image آموزش عکس به عکس بافت دستبند دوستی طرح اریب رنگیبرای رج دوم نیز مانند تصویر A عمل می کنیم یعنی نخ اول را رها میکنیم و بقیه ی جفت نخ هایی که می مانند را باز گره از سمت چپ میزنیم.برای رج سوم گره اول باید گزه از سمت راست باشد شکل B و گره دوم در رج سوم گره از چپ لازم دارد مثل شکل C و آخرین گره رج سوم گره از سمت راست لازم دارد مثل شکلD

image آموزش عکس به عکس بافت دستبند دوستی طرح اریب رنگیو برای آخرین رج نیز مثل رج دوم نخ سر را رها میکنیم و بقیه ی جفت جفت نخ ها را گره از سمت چپ می زنیم.

image آموزش عکس به عکس بافت دستبند دوستی طرح اریب رنگی

تک فارس » مطالب جالب » آموزش عکس به عکس بافت دستبند دوستی طرح اریب رنگی