image آموزش عکس به عکس ساخت گل های زیبا با کاغذ کشی

ابتدا مانند شکل بالا تصویر گلبرگ را روی کاغذ کشی قیچی نمایید.حااشیه گلبرگ ها را به چسب چوب آغشته نموده و آنها را در اکلیل فرو ببرید.یک دایره را از مقوا قیچی نمایید.

image آموزش عکس به عکس ساخت گل های زیبا با کاغذ کشی

گلبرگها را به صورت منظم و مرتب به دایره مقوایی بچسبانید.سعی کنید که پایین گلبرگ را ابتدا با دست کمی فر بدهید و پس از آن به مقوا بچسبانید تا گل شما حالت پفکی پیدا کند و زیباتر شود.

در پایان یک نگین تزیینی در مرکز گل بچسبانید.

image آموزش عکس به عکس ساخت گل های زیبا با کاغذ کشی

این گل را میتوانید در سایزها و اندازه های مختلف تهیه نموده و در مراسمات مختلف به دیوار بچسبانید و یا میتواانید برای تزیین کلاس نیز از آن استفاده نمایید.

image آموزش عکس به عکس ساخت گل های زیبا با کاغذ کشی