ابتدا الگوهای زیر را روی پارچه بکشید و برش بزنید

قسمتی را هم به عنوان بین دو لایه ای پارچه سر برش بزنید

بقیه قسمت هم متعلق به گوش اسب است

image آموزش ساخت کله اسب برای کاردستی یا اسباب بازی

قسمت سر و قسمت بین پیشانی را که برش زده بودیم هر سه را به میدوزیم

روی تکه چوبمان پارچه ای گذاشته و با کاموا آانرا محکم به چوب متصل میکنیم

image آموزش ساخت کله اسب برای کاردستی یا اسباب بازی

قسمت سر را پر از پنبه نموده و قسمت پایانی را خالی میگذاریم و در چوب فرو برده و میبندیم.

یک قسمت ریز را برای پلک های اسب برش زده بودیم که پس از دوخت چشم در دو طرف در قسمت پلک میچسبانیم

حالا وقت دوختن یال است

کاموا را از سوزن رد میکنیم و در قسمت یال اسب از یک طرف سوزن را داخل نموده و از طرف دیگر بیرون می آوریم

این کار را بیش از ۵۰ بار انجام میدهیم تا یال اسب کامل شود

image آموزش ساخت کله اسب برای کاردستی یا اسباب بازی

سپس از آن به دلخواه اسب را تزیین کنید.

image آموزش ساخت کله اسب برای کاردستی یا اسباب بازی

image آموزش ساخت کله اسب برای کاردستی یا اسباب بازی

مواد لازم

پارچه ضخیم کنفی و یا فوم و یا هر پارچه ضخیم دیگر(البته میتوانید از چرم هم استفاده نمایید)

قیچی-نخ و سوزن-یک جفت چشم عروسکی-یک تکه چوب-کاموای قهوه ای

تک فارس » مطالب جالب » آموزش ساخت کله اسب برای کاردستی یا اسباب بازی