تنها وسیله ی مورد نیاز برای این کاردستی کاغذ است.

image آموزش ساخت کاردستی قورباغه با یک ورق کاغذی

▪ ابتدا یک کاغذ بردارید.

image آموزش ساخت کاردستی قورباغه با یک ورق کاغذی

▪ اگر کاغذ شما مستطیلی است بهتر است مطابق شکل آن را تا کنید و اضافه ی آن را ببرید تا تبدیل به مربع شود.

image آموزش ساخت کاردستی قورباغه با یک ورق کاغذی

image آموزش ساخت کاردستی قورباغه با یک ورق کاغذی

▪ کاغذ را باز کنید و آن را در امتداد قطرهایش به ترتیب تا کنید و سپس باز کنید. حالا کاغذ را در امتدا خط افقی تا کنید.

image آموزش ساخت کاردستی قورباغه با یک ورق کاغذی

▪ کاغذ را باز کنید و آن را برگردانید. حالا کاغذ را مطابق شکل به داخل هل دهید.

image آموزش ساخت کاردستی قورباغه با یک ورق کاغذی

▪ حالا آن را به صورت مثلث تا کنید.

image آموزش ساخت کاردستی قورباغه با یک ورق کاغذی

▪ گوشه ی بیرونی سمت چپ را به نقطه ی بالا برسانید.

image آموزش ساخت کاردستی قورباغه با یک ورق کاغذی

▪ همین کار را برای گوشه ی سمت چپی انجام دهید.

image آموزش ساخت کاردستی قورباغه با یک ورق کاغذی

▪ گوشه ی جدید را در امتداد خط مرکزی تا کنید.

image آموزش ساخت کاردستی قورباغه با یک ورق کاغذی

▪ گوشه ی دیگر را به همین صورت تا کنید.

image آموزش ساخت کاردستی قورباغه با یک ورق کاغذی

▪ گوشه ی بالایی را به سمت عقب طوری تا کنید تا لبه ی آن روی لبه ی زیرین قرار گیرد.

image آموزش ساخت کاردستی قورباغه با یک ورق کاغذی

▪ گوشه ی بعدی را همانند مرحله ی ۱۰ تکرار کنید.

image آموزش ساخت کاردستی قورباغه با یک ورق کاغذی

▪ در این مرحله باید کاغذ را برگردانید. و گوشه های بیرونی را در امتدا خط مرکزی تا کنید.

image آموزش ساخت کاردستی قورباغه با یک ورق کاغذی

▪ گوشه های وسطی را طوری به سمت بیرون تا کنید تا لبه های آن روی لبه های زیرین قرار بگیرد.

image آموزش ساخت کاردستی قورباغه با یک ورق کاغذی

▪ حالا قورباغه را در امتدا خط نشان داده شده تا کنید.

image آموزش ساخت کاردستی قورباغه با یک ورق کاغذی

▪ در این مرحله باید تای قبلی را به سمت خط نشان داده شده بکشید.

image آموزش ساخت کاردستی قورباغه با یک ورق کاغذی

▪ حالا قورباغه ی شما آماده است و تنها کاری که انجام نمی دهد قور قور کردن است. اگر شما پشت قورباغه تان را فشار دهید حتماً می پرد.

تک فارس » مطالب جالب » آموزش ساخت کاردستی قورباغه با یک ورق کاغذی