ابتدا الگو ها را طبق عکس زیر برش دهید.

image آموزش ساخت کاردستی خرگوش برای کار عملی مدرسه بچه ها

image آموزش ساخت کاردستی خرگوش برای کار عملی مدرسه بچه ها

و به شکل زیر روی یکدیگر بچسبانید.

image آموزش ساخت کاردستی خرگوش برای کار عملی مدرسه بچه ها

و در آخر این قطعات را روی لیف به وسیله چسب وصل کنید.

image آموزش ساخت کاردستی خرگوش برای کار عملی مدرسه بچه ها

برای پاهای خرگوش هم می توانید از مقوا استفاده کنید.

image آموزش ساخت کاردستی خرگوش برای کار عملی مدرسه بچه ها

وسایل مورد نیاز :

لیف های آماده که در بازار موجود می باشد.

image آموزش ساخت کاردستی خرگوش برای کار عملی مدرسه بچه ها

دستمال رولی های آشپزخانه

قیچی

چسب

ماژیک

image آموزش ساخت کاردستی خرگوش برای کار عملی مدرسه بچه ها

تک فارس » دکوراسیون » آموزش ساخت کاردستی خرگوش برای کار عملی مدرسه بچه ها