image آموزش ساخت پروانه ها شکلاتی برای تزیین کیک و شیرینی

کاغذ روغنی را تا بزنید و نزدیک به قسمت تا خورده مطابق الگوی بالا یا الگوی دلخواه خودتان بالهای پروانه را بکشید .

image آموزش ساخت پروانه ها شکلاتی برای تزیین کیک و شیرینی

و روی طرف دیگر کاغذ روغنی هم قرینه ی بالها را رسم کنید .

image آموزش ساخت پروانه ها شکلاتی برای تزیین کیک و شیرینی

image آموزش ساخت پروانه ها شکلاتی برای تزیین کیک و شیرینی

تای کاغذ را باز کرده و به پشت برگردانید و با آبنبات ذوب شده که در قیف کاغذی یا قیف ماسوره دار ریخته اید خطوط اطراف بالها را دورگیری کنید و بعد از اتمام خطوط دور داخل خطها را با آبنبات پر کنید .

image آموزش ساخت پروانه ها شکلاتی برای تزیین کیک و شیرینی

بلافاصله تا آبنبات ها خشک نشده شکر ماسه ای های نقره را رویشان بریزید به طوری که کاملا سطح بالها را بپوشاند .

image آموزش ساخت پروانه ها شکلاتی برای تزیین کیک و شیرینی

حدود ۱۰ دقیقه صبر کنید تا آبنبات ها سفت شده و بالها خودشان را بگیرند و اضافه ی شکر ها را به ظرف خودشان برگردانید .

image آموزش ساخت پروانه ها شکلاتی برای تزیین کیک و شیرینی

مقوایی را از وسط تا بزنید تا به صورت V شکل در آید یک کاغذ روغنی هم تا زده و رویش قرار دهید .

با آبنبات سیاه ذوب شده خطی روی قسمت تا خورده به عنوان بدن پروانه بکشید .

image آموزش ساخت پروانه ها شکلاتی برای تزیین کیک و شیرینی

بال ها را مطابق تصویر به بدن بچسبانید .

image آموزش ساخت پروانه ها شکلاتی برای تزیین کیک و شیرینی

حالا یک خط دیگر از آبنبات روی خط قبلی ولی روی بالها بکشید و کناری بگذارید تا آبنبات کاملا خودش را بگیرد .

وسایل لازم

آبنبات سیاه ذوب شده

شکر ماسه ای نقره ای

کاغذ روغنی

ماژیک سیاه

مقوا

تک فارس » آشپزی » آموزش ساخت پروانه ها شکلاتی برای تزیین کیک و شیرینی