image آموزش درست کردن گردنبند زیبای دخترانه با وسایل ساده

image آموزش درست کردن گردنبند زیبای دخترانه با وسایل ساده

ابتدا داخل سنجاق ها مانند تصویر مروارید ریز می گذاریم

image آموزش درست کردن گردنبند زیبای دخترانه با وسایل ساده

سنجاق را به واسطه یک حلقه داخل زنجیر مورد نظر برای گردنبند قرار می دهیم

image آموزش درست کردن گردنبند زیبای دخترانه با وسایل ساده

مانند تصویر یک سنجاق ساده و یک سنجاق با مروارید قرار می دهیم که این سلیقه ای است

image آموزش درست کردن گردنبند زیبای دخترانه با وسایل ساده

این کار را تا جایی که گردنبند زیباتر می شود و به اندازه مورد نظرتان ادامه می دهیم

تک فارس » آرایشی » آموزش درست کردن گردنبند زیبای دخترانه با وسایل ساده