▪ ابتدا شکل های موجود در عکس شماره یک را روی کاغذهای مقوایی سفید و مشکی تان پیاده کنید

image آموزش درست کردن کاردستی گوسفند پنبه ای با عکس

و با قیچی آن را ببرید. بدنه ی گوسفند را روی کاغذ مقوایی سفید بکشید و جدا کنید.

image آموزش درست کردن کاردستی گوسفند پنبه ای با عکس

▪ بدنه ی گوسفند را کاملاً با چسب پوشش دهید.دست و پا را در قسمت انتهایی بدن گوسفند بچسبانید.

image آموزش درست کردن کاردستی گوسفند پنبه ای با عکس

▪ حالا توپک های پنبه ای را طوری روی بدن گوسفند قرار دهید که بدنش کاملاً پر از توپک های سفید شود.

▪ سر گوسفند را سر جایش بچسبانید.چشم های عروسکی را روی سر در قسمت چشمان بچسبانید و نخ کاموایی قرمز را هم طوری ، در قسمت صورت گوسفند بچسبانید که انگار یک گوسفند خوشحال دارید. یک مثلث کوچک روی کاغذ مقوایی مشکی با مداد رنگی سفید بکشید و آن را جدا کنید و از آن برای بینی گوسفند استفاده کنید.

image آموزش درست کردن کاردستی گوسفند پنبه ای با عکس

▪ وسایل مورد نیاز

کاغذ مقوایی سفید و مشکی

توپک های پنبه

چسب

قیچی

مداد رنگی سفید

دو عدد چشم عروسکی

تکه ای از نخ کاموایی قرمز

تک فارس » مطالب جالب » آموزش درست کردن کاردستی گوسفند پنبه ای با عکس