image آموزش درست کردن ظرف دکوری با برگ های زرد

▪ ابتدا حدود ۲۰ عدد برگ های نرم پاییزی را جمع کنید.

▪ یک عدد بادکنک متوسط را باد کنید.

▪ برای راحتی کار بادکنک را درون یک کاسه بگذارید.

▪ مقداری چسب چوب را آب رقیق کرده و با قلمو روی سطح بادکنک را به چسب آغشته کنید.

▪ برگ ها را روی سطح بادکنک بچسبانید و دوباره روی آن را با قلمو به چسب آغشته کنید.

image آموزش درست کردن ظرف دکوری با برگ های زرد

▪ این کار را برای مابقی برگ ها انجام دهید. برگ ها را طوری بچسبانید که سطح بادکنک تا نصفه با برگ ها پوشش داده شود.

▪ بعد از اتمام کار تمام سطح کار را به مخلوط چسب چوب و آب آغشته کنید.

▪ صبر کنید تا کاملا خشک شود.

▪ بعد از خشک شدن باد بادکنک را خالی کرده و کاسه را از بادکنک جدا کنید.

▪ برای انتهای کار، سطح کل کار را با اسپری براق کننده ( کیلر ) بپوشانید.

image آموزش درست کردن ظرف دکوری با برگ های زرد