image آموزش درست کردم مربای حلقه ای مجلسی با پرتقال

▪سه لیتر آب را در ظرف نسبتا بزرگی بریزید و نمک را در آن حل کنید کنار بگذارید

▪سر و ته پرتقال را جدا کنید و با وسیله تیزی برش های نازک بزنید و به مدت ۵ ساعت در آب و نمک بخوابانید

▪شکر و ۳ پیمانه آب و گلوکز را در ظرفی بریزید و بگذارید روی شعله متوسط تا شکر حل شود

▪پرتقال ها را از آب و نمک خارج کرده و با آب سرد معمولی بشویید و در صافی قرار بدهید

▪بعد از اینکه شکر چند جوش خورد حلقه های پرتقال را به آن اضافه کنید و زمان بدهید تا مربا قوام بیاید

▪دقت کنید زیاد نجوشد که شکل حلقه ها خراب نشود

▪بعد آب پرتقال تازه را اضافه کنید ب

▪عد از چند جوش زدن خاموش کنید و اجازه بدهید ۲۴ ساعت در همان ظرف باقی بماند و بعد به ظرف مورد نظر انتقال بدهید و در یخچال نگهداری کنید.